Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
norrbotten@socialdemokraterna.se

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
camilla.friberg@socialdemokraterna.se
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
lena.edenbrink@socialdemokraterna.se
Tel. 070-698 01 42

– Alla ska platsa i ett öppet samhälle!

I dag har Riksdagens arbetsmarknadsutskott beslutat om att föreslå ett tillkännagivande i riksdagen. Det innebär att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag att förbjuda diskriminering på grund av bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder. Regeringspartierna säger nej och har reserverat sig. – Nu är det dags att gå från ord till handling istället…

Läs mer

Veronica Palm diskuterar bostadsbristen i Piteå och Luleå

PRESSINBJUDANSocialdemokraterna i Norrbotten Vad kan och behöver göras för att modernisera bostadspolitiken? Vilka politiska prioriteringar måste göras för att vi ska kunna bygga bostäder till rimliga priser och få nog med bra boende till både gamla och unga?  Det är några av de frågor som Veronica Palm, riksdagsledamot och ordförande i Civilutskottet kommer att diskutera…

Läs mer

– Rätt beslut om tågsystemet

Järnvägens nya signalsystem som prövats eller rättare sagt utvecklats på Botniabanan stoppas från att införas i hela landet 2014. Orsaken är den stora risken för liknande störningar som Botniabanan fått uppleva.– Ett riktigt beslut. Vi kan inte ha ett signalsystem som stoppar tågen. Därför är det bra att man tar omtag med detta, säger Leif…

Läs mer

S-ledamöters krav segrade i riksdagen

Riksdagsledamöterna Fredrik Lundh Sammeli (S) och Hannah Bergstedts(S) har motionerat om rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid efter behov. Detta har bifallits av riksdagen genom att av regeringen kräva förslag om stimulans för att kommuner ska kunna erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. – Jag är mycket nöjd med att riksdagen gått med på…

Läs mer

Lång prövningstid hotar företagen

Sven-Erik Bucht, socialdemokratisk riksdagsledamot (S) har debatterat i riksdagen med miljöminister Lena Ek (C). Frågan handlar om ministern har ambitioner att ändra gällande miljölagstiftning och dess tillämpning för att öka tydligheten och korta handläggningstiderna för de svenska företagen.– Politikens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och god miljö. Det måste svenska företag…

Läs mer
facebook Twitter Email