Vilseledande om transportstödet

I media har uppgifter spridits kring minskning av transportstödet som ett hot och något som slår hårt mot regionensföretag. Förändringen i budgeten är inte en fråga om att ändra regler eller begränsa företagens möjligheter till transportstöd. Utan en budgetanpassning till verkligheten.

– Jag har fått garantier av finansminister Magdalena Andersson att förändras konjunkturen snabbare än vad prognoserna visar och företagen kommer efterfråga mer stöd för transporter än de 401 miljoner som är avsatta, så kommer pengar till detta att tillföras, säger Leif Pettersson (S) riksdagsledamot.

– De senaste åren har inte hela transportanslaget använts vilket är bakgrunden till sänkningen, säger Leif Pettersson (S).

– Transportbidraget är generellt stöd till företag i de fyra nordligaste länen för ökade kostnader på grund av de långa transporterna för varor och för att stimulera öka förädlingsgrad i norra Sverige, säger Leif Pettersson (S).

– De företag som uppfyller villkoren i förordningen om regionalt transportbidrag har rätt till stöd. Budgetanpassningen som regeringen genomför påverkar inte företagens möjlighet att få transportstöd. Villkoren för bidraget förändras alltså inte, säger Leif Pettersson (S).

Utfall transportbidrag och anslagna medel 2013?2015

År

2012

2013

2014

Förslag 2015

Anslagna medel

449

449

449

401

Utfall/prognos

391

360

380 (prognos)

 

Differens

58

89

69

 

facebook Twitter Email