Vill regeringen stärka konkurrenskraften för den digitalaindustrin frågar Hannah Bergstedt näringsminister Annie Lööf

Näringsminister Annie Lööf är på besök i Norrbotten. Hon kommer att besöka Facebookhallarna. Hannah Bergstedt (S) riksdagsledamot har precis lämnat in en fråga och begärt debatt om regeringen tänker stärka Sveriges konkurrenskraft genom att sänka energiskatten för datorhallar, på samma sätt som Finland har gjort.

– Jag har lämnat in och begärt debatt med Annie Lööf om vad regeringen tänker göra för att stärka Sveriges konkurrenskraft i etablerandet och byggandet av den digitalaindustrin och om de är beredd att pröva samma väg med sänkt energiskatt som Finland? Men Annie Lööf får gärna svara nu, när hon ändå är på besök här i Norrbotten, säger Hannah Bergstedt (S), riksdagsledamot i skatteutskottet.

– Som näringsminister i en tid och i en regeringen som dömer ut den traditionella basindustrin borde det vara av stort intresse att se sig om efter nya branscher som erbjuder arbetstillfällen i framtiden. En sänkt energiskatt för datorhallar, till samma nivå som annan industri ger jobb både genom etablering av datalagring men även en framväxt av forskning kring IT-säkerhet, och andra företag som växer kring en sådan utveckling. I annat fall så får Finland en mycket stor konkurrensfördel på vår bekostnad, säger Hannah Bergstedt (S), riksdagsledamot i skatteutskottet.

– Vi socialdemokrater i Norrbotten som fortfarande ser basindustrins framtid och dess betydelse för välfärden, ser också den digitala industrin som en viktig chans att få fler intressanta investeringar till länet och bredda vår arbetsmarknad. Det ökar Norrbottens attraktionskraft som län att bo och leva i. Men vilka förutsättningar vill näringsminister Annie Lööf och regeringen egentligen ge den digitalaindustrin? säger Hannah Bergstedt (S), riksdagsledamot i skatteutskottet.

facebook Twitter Email