Vill ni göda organiserad brottslighet nu, M?

Fredrik Lundh Sammeli skriver Aftonbladet tillsammans med andra S-företrädare.

De krisstöd till jobb och företag som regeringen infört har – trots ibland långa handläggningstider – gjort stor skillnad. Många jobb och företag har kunnat räddas.

Men det finns också risker med stöden. Såväl regeringens utredare Stefan Strömberg som Rikspolischefen har pekat på faran med att organiserad brottslighet försöker komma åt de miljardbelopp som nu betalas ut i krisstöd.

Grävande journalister har visat hur pandemistöd som varit tänkt att rädda jobb i stället hamnat hos misstänkt knarkkurir.

Att Moderaterna nu vill öppna upp för fler möjligheter till missbruk är direkt oansvarigt. 

Vi har tillsammans i Sverige aldrig räddat så många jobb och företag som nu under denna pandemi. Åtskilliga är de miljarder regeringen avsatt för att rädda svenska jobb och företag.

Den absoluta majoriteten av alla aktörer och företag som söker dessa Coronastöd är seriösa och det är för att hjälpa dessa i en svår tid vi använder våra gemensamma skattepengar. Samtidigt vet vi hur grupper av kriminella alltid letar efter möjligheter att sko sig när tillfälle ges.

Därför får vi inte vara naiva i utformandet av stödsystem. Varje krona som går till kriminella göder deras verksamhet och blir samtidigt en krona mindre till alla de i näringslivet som krisstöden är tänkt att stödja.

Just nu driver Moderaterna att alla som ansökt om krisstöd på grund av pandemin ska få pengar utbetalt automatiskt efter fyra veckor – även om inte myndigheten är klara med granskningen och kan säkerställa att ansökan är komplett.

Den grova organiserade brottsligheten kommer utnyttja detta som ännu en inkomstkälla. Det borde Moderaterna ta intryck av i stället för att driva på för att alla som lämnar in en ansökan ska garanteras utbetalning.  

Vi vet att många företag fått vänta länge och vilken stress det har inneburit. Myndigheterna har nu fått upp farten på att handlägga ansökningar om krisstöd och handläggningstiderna för kompletta ansökningar är nu nere på ett genomsnitt om fem veckor.

När tiden nu drar ut beror det oftast på icke kompletta ansökningar som måste kompletteras, misstänkta felaktigheter eller direkt fusk.

Att införa en automatisk utbetalning efter fyra veckor är helt fel väg att gå och skulle vara direkt stötande när vi dessutom vet att felaktigt utbetalda pengar många gånger är svåra att få igen.

Moderaternas förslag riskerar i stället att bli ren skedmatning av den organiserad brottslighet med skattepengar.  

Den organiserade brottsligheten i Sverige livnär sig delvis på narkotikahandeln men också på att utnyttja olika stödsystem för att råna vårt samhälle på våra gemensamma skattepengar. Alla pengar som kriminella kommer åt göder dessutom våldet i vårt samhälle. Pengarna skyddas med skjutningar och sprängningar.

Pengarna ska gå till de seriösa företagen, inte till organiserad brottslighet.

Vi socialdemokrater uppmärksammade risken för felaktiga utbetalningar redan när de första förslagen om krisstöd lades fram. Regeringen tillsatte därför en fuskgeneral som på nära håll följde upp stödsystemet och under krisens gång har hans arbete gjort att regeringen kunna skärpa upp reglerna rejält.

De allra flesta företagare är ärliga och vill göra rätt. Samtidigt som den organiserade brottsligheten kan visa upp en mycket trovärdig fasad.

Vi har gång på gång varnat Moderaterna för risken att skattepengar hamnar i fel händer. Ännu skarpare strafflagstiftning i efterhand kan vara ett bra komplement.

Men utan kontroller finns ingen där att straffa, utan risken är hög för att skattebetalarnas pengar spårlöst försvinner in i den grova organiserade brottsligheten. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera och det borde inte Moderaterna heller göra. 

Anna-Caren Sätherberg, gruppledare och vice ordförande näringsutskottet (S)

Fredrik Lundh Sammeli, gruppledare och ordförande justitieutskottet (S)

Åsa Westlund, gruppledare och ordförande finansutskottet (S)

facebook Twitter Email