Viktiga steg för ordning och reda i transportsektorn

I dag har riksdagen fattat beslut om tre viktiga frågor för ordning och reda i transportsektorn. Socialdemokraterna i trafikutskottet har länge varit pådrivande för att förändringar på området ska komma till stånd.

? Jag är glad att vi har kunnat samla trafikutskottet kring åtgärder som leder till en transportbransch med tydliga spelregler som skyddar seriösa åkeriföretag från osund konkurrens, säger Leif Pettersson (S), Riksdagsledamot i Trafikutskottet.

De tre besluten handlar om:

Sanktionsavgift för brott mot cabotageregler

I dag får en utländsk bil köra tre transporter under sju dagar innan den måste lämna landet. Men detta är omöjligt att kontrollera. Genom att införa en sanktionsavgift tas ett viktigt steg mot bättre konkurrensvillkor på vägarna.

Lättare att stoppa fordon från att fortsätta köra

Det ska vara möjligt att låsa fast yrkestrafik som inte följer lagen ? t.ex. vid brott mot kör- och vilotider. Ett första steg är att möjliggöra så kallad klampning i 24 timmar. Regeringen uppmanas dock utreda om fordon ska kunna stoppas längre än så.

Tydlig prisuppgift vid taxiresor

I dag kan det vara svårt att förstå hur mycket en taxiresa kostar och det finns problem med överpriser. Från och med den 1 januari 2015 ska man vid beställningen av en taxiresa få veta vad högsta priset för resan kan bli.

? De beslut som vi har fattat i dag visar att det äntligen finns en bred vilja i riksdagen att göra något åt fusket på vägarna. För oss socialdemokrater är detta är en framgång. Samtidigt är vi beredda att ta ytterligare steg om så krävs, säger Leif Pettersson (S), Riksdagsledamot i Trafikutskottet.

facebook Twitter Email