Viktiga norrbottniska segrar på S-kongressen för en grön omställning

På den pågående socialdemokratiska partikongressen i Göteborg, driver den norrbottniska delegationen på för att förbättra förutsättningarna för den gröna omställningen.

Under fredagen behandlas politiska riktlinjer och motioner under området ”Vi bygger landet starkt” med nyvalda partiordföranden Magdalena Andersson som huvudföredragande från partistyrelsen.

Den norrbottniska delegationen driver på för frågor för att underlätta förutsättningarna för den gröna omställningen och etablering av ny grön basindustri.

Claes Nordmark, ombud från Norrbotten och kommunstyrelsens ordförande i Boden, tackade i sitt anförande partistyrelsen för att de valt att lyssna in förslaget från Norrbotten att lyfta in meningen ”Vi socialdemokrater driver på för att Sverige ska vara världsledande i den gröna industriomställningen”.

-I sitt linjetal nämnde Magdalena Andersson att hon vill att fler kommunalråd ute i landet som svettas av angenäma tillväxtutmaningar, som vi gör i flera kommuner i Norrbotten. Det vill jag med och är därför glad över partiets offensiva industripolitik, säger Claes Nordmark.

Även Carina Sammeli adresserade den gröna omställningen i sitt anförande.

-Jag har förmånen att vara kommunalråd i Luleå där känner jag av den gröna revolutionen varje dag och det gör mig glad att se denna gröna omställning, för den visar att omställningen till en hållbar värld inte är ett val mellan ekologisk och social hållbarhet -det går att få både och, avslutar Carina Sammeli.

facebook Twitter Email