Vi vill riva murar.Vill ni vara med?

Hur kan samarbetet mellan kommun och landsting stärkas? När det gäller hälsoläget i Norrbotten? Eller vården-omsorgen om äldre och multisjuka?  Det är några av de frågor som Socialdemokraterna i Norrbotten tillsammans med företrädare från folkhälsocentrat och landstingets stab vill samtala kring på ett möte torsdag 20 oktober.

– Inget annat samhällsområde utvecklas, förändras och påverkas så mycket av nya tekniska landvinningar som hälso- och sjukvården. Det säger landstingsrådet Anders Öberg och menar att det är en lång rad områden som behöver utvecklas för att de nya möjligheterna ska kunna tas tillvara.

 -Det handlar om allt från samverkan till minskade hälsoklyftor, säger han.

Torsdagens möte är arrangerat av en idépolitisk arbetsgrupp som av socialdemokraternas distriktsstyrelse fått i uppdrag att utveckla och formulera nya ideer kring bl a stärkt hälsa i Norrbotten.

 -Vi vill och behöver få till stånd ett brett samtal med många grupper för att formulera det vi som politiker kan förverkliga på kort sikt och de visioner vi vill skapa för framtiden, säger Anders Öberg och Emilia Töyrä som på uppdrag av arbetsgruppen  kommer att hålla i samtalet.

Medverkande från landstinget: Biträdande landstingsdirektör Jonas Thörnqvist och från folkhälsocentrum Britt-Marie Karlsson och Margareta Eriksson.

Välkomna
Torsdag 20 oktober kl 18.30 Lillan, Luleå

För mer information
Anders Öberg
Landstingsråd (S)
070 609 35 63

Emilia Töyrä
Riksdagsledamot (s)
072 538 30 67

facebook Twitter Email