Vi har gjort vården lite bättre varje dag

I dagarna går styret i Regionen formellt över till den nya majoriteten och de nya regionråden träder på sina uppdrag. Vi socialdemokrater är ödmjuka inför det faktum att norrbottningarna inte gav oss fortsatt förtroende och vi kommer under mandatperioden att göra vårt yttersta för att vara en framåtsyftande opposition som bidrar till Norrbottens utveckling på ett konstruktivt sätt.

Såhär i övergångstider vill vi passa på att berätta om några av de bra beslut vi tycker att vi har tagit under den gångna mandatperioden. Beslut för att skapa en mer jämlik och tillgänglig vård som möter norrbottningarnas behov både på kort och lång sikt.

Såhär i influensatider är det svårt att inte nämna den kostnadsfria influensavaccinering som vi infört sedan tidigare och som i år följdes upp av gratis pneumokockvaccinering för personer över 65 år och för de som tillhör en riskgrupp. Vår förhoppning är att norrbottningarna väljer att gå och vaccinera sig och att färre personer därmed insjuknar i lunginflammation.

Regionen behöver vara en attraktiv arbetsgivare för att klara av framtidens kompetensförsörjning. Därför har vi under mandatperioden jobbat med i huvudsak två spår. Att underlätta för vår egen personal så att de kan utvecklas, ta på sig andra uppgifter eller vidareutbilda sig och konkreta satsningar på lön, förmåner och arbetsmiljö för att behålla och locka till oss personal.

Det handlar till exempel om ett försök med stipendier för undersköterskor som vill studera till sjuksköterska, höjning av studiebidraget och satsning på utbildning av specialistsjuksköterskor. Men också en stanna-kvar premie för allmänläkare på hälsocentralerna och höjda löner med 2 500 kronor per månad för sjuksköterskor i dygnet-runt-verksamhet.

Om- och tillbyggnationerna av Sunderby sjukhus är påbörjade med en ny akutmottagning, ett psykiatrihus och en ny röntgen, akuten vid Gällivare sjukhus byggs om, förhandlingarna med LKAB om förtidsinlösen av Kiruna sjukhus är påbörjade och vi har investerat i en ny ambulanshelikopter för intensivvård som togs i bruk under året.

Listan över saker jag är stolt över efter mandatperioden kan göras lång, det här var ett axplock av det vi genomfört eller håller på att genomföra och som gör vården lite bättre varje dag. Nu är det upp till bevis för Sjukvårdspartiet som under sina 24 år i opposition alltid har haft mer pengar och mer personal. Låt oss hoppas att de klarar av att ta ansvar både för ekonomi och politik.

Anders Öberg, oppositionsråd regionen (S)

facebook Twitter Email