Vi går i opposition! 

Kvällens preliminära valresultat visar att även denna mandatperiod blir oerhört jämn mellan blocken, men denna gång till de högerkonservativas fördel.

Statsminister Magdalena Andersson kommer under morgondagen att begära entledigande hos talmannen och fram till regeringsskiftet leda en övergångsregering. På den norrbottniska riksdagsbänken förbereder de socialdemokratiska riksdagsledamöterna sig samtidigt på att gå i opposition.

-Jag hade såklart gärna sett 4 år med Magdalena Andersson som statsminister. Sverige hade behövt hennes kompetens i dessa extremt tuffa ekonomiska tider som väntar oss. Hon är också den partiledare med överlägset högst förtroende hos den svenska befolkningen. Men svenska folket har sagt sitt och detta är en naturlig följd av det säger Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot och ordförande Socialdemokraterna Norrbotten.

-Vi kommer vara en tuff men konstruktiv kraft i opposition, med fokus på Norrbotten och landets bästa. Alltid med strävan att bygga ett samhälle som håller ihop istället för att dras isär i klyftor. Även en ny högerkonservativ regering måste förstå länets behov och möta de utmaningar som en beräknad inflyttning till vårt län medför. Det handlar om bland annat fortsatta viktig satsningar på infrastruktur, bostäder, kultur, och inte minst en stärkt välfärd säger Fredrik Lundh Sammeli.

-Vi vet att högern gärna privatiserar välfärd och samhällsservice. Det kommer vi att vara extra vaksamma på. Avregleringar och privatiseringar kommer alltid att missgynna glest befolkade delar av landet, säger Linus Sköld omvald riksdagsledamot från Älvsbyn.

-Det välfärden behöver är mer resurser och  att bli kvitt de privata riskkapitalisterna.  Jag är rädd för att vinstintresset nu får gå före elever och patienters behov och att skattesänkningar får gå före välfärdssatsningar avslutar Linus Sköld.

Fram till regeringsskiftet kommer Louise Mörk Piteå tjänstgöra som statsrådsersättare. Därefter kommer Ida Karkiainen att återta sin plats som riksdagsledamot och den Norrbottniska riksdagsbänken kommer framöver bestå av ledamöterna Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, Ida Karkiainen, Haparanda, Linus Sköld, Älvsbyn samt Zara Leghissa, Boden.

facebook Twitter Email