Vi behöver en politik för arbete och utveckling för Norrbotten och landet!”

-Vårt genomgående s-styrda län har nu i snart två mandatperioder tvingats hantera effekterna av den borgerliga regeringens politik. Idag ser vi effekterna. Det säger bl a kommunalrådet Peter Roslund tillsammans med länets övriga 13 socialdemokratiska kommunalråd utifrån en gemensam rapport om arbetsmarknad och utvecklingsförutsättningar i Norrbotten.

Trots det sista halvårets något ljusnande prognoser från länets arbetsförmedling och den borgerliga regeringens ständigt nya löften om nya och fler jobb, kämpar samtliga länets kommuner mot arbetslöshet ? inte minst bland unga och en en alltmer akut kompetensbrist. Norrbottens 14 socialdemokratiska kommunalråd noterar också stora behov av förändringar av både utbildning och arbetsförmedlingens verktyg och åtgärder.

– För att kunna möta framtidens behov måste arbetsmarknadspolitiken bli betydligt flexiblare och lokalt anpassad, understryker de ledande s-förträdarna.

 I den gemensamma rapporten konstaterar de socialdemokratiska kommunalråden att höstens första månader inneburit ett nytt trendbrott och en kraftig ökning av antalet varsel och därmed i flera kommuner risk för ökning av antalet arbetslösa

Sammanfattningsvis betonar samtliga behovet att kraftfulla satsningar på utbildning och behovet av lokalt anpassade insatser.

-Vår absolut största utmaning är brist på yrkesutbildad personal ? både inom näringsliv och offentlig verksamhet, understryker samtliga ledande s-företrädare i länet.

Se hela den gemensamma rapporten > 

facebook Twitter Email