Varför skickas pengarna tillbaka?

Anders Öbergs, regionråd i opposition (S), krönika i Norrländska socialdemokraten 27/1.

En fråga som inte brukar vara den mest debatterade men som allt fler vågar pratar om, är det egna psykiska måendet. Vi kan tydligt se hur psykisk ohälsan ökar över tid.

Det är många grupper som drabbas, men en särskilt drabbad grupp är unga människor.

Orsakerna bakom psykisk ohälsa är ofta komplexa och påverkas av många saker som exempelvis ens privatekonomi eller familjerelationer. En trygg och meningsfull tillvaro möjliggör ett bättre mående, och därför är det viktigt att satsa på föreningslivet och den allmänna folkhälsan.

Det handlar likväl om att ta fram planer och strategier för att tidigt kunna upptäcka och sätta in insatser mot en begynnande psykisk ohälsa.

Lika självklart som det är med det förebyggande arbetet är det med en stark och fungerande psykiatrisk vård för akut behandling. Personalen inom Region Norrbotten och i länets kommuner hade kunnat göra mycket mer om bara mer resurserna fanns.

Den socialdemokratiska regeringen har tydligt prioriterat kampen mot psykisk ohälsa, och arbetet med att förebygga självmord. Däremot går det att konstatera att Region Norrbottens politiska ledning inte har svarat upp mot regeringens ambitioner.

Nu skickas medel tillbaka till staten – värdefulla miljoner, som skulle gått till insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention – för att de inte använts. I slutändan är det pengar som skulle gått till att hjälpa norrbottningar som drabbats av psykisk ohälsa.

Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, lyfte detta i en debattartikel förra veckan. Högerstyret i Region Norrbotten har fattat politiska beslut som skurit ner på administration och som får till följd att pengar tappas bort.

SSU har helt rätt. Nu när psykisk hälsa börjar komma upp mer på dagordningen hör vi ofta att det behövs mer satsningar. Ett bra första steg är att använda de pengar som staten gett oss för det arbetet.

Det går att fråga sig vad det ger för bild av Norrbotten som län? Kan sju öronmärkta miljoner spillas, när i genomsnitt 41 norrbottningar begår självmord per år? Är det Sjukvårdspartiets politik? Är det ett Norrbotten vi verkligen kan anse oss vara stolta över?

En utebliven behandling kan i slutändan innebära sämre skolresultat som i sin tur gör att det inte går att nå den kanske efterlängtade högre utbildningen, inte klara av jobbet som ger social trygghet, eller som belastar förhållanden med de man älskar.

Det finns så mycket mer vi kan göra för att ge förutsättningar för det goda livet här i Norrbotten.

facebook Twitter Email