Varför vill inte regeringen stimulera kommunerna att ordna sommarjobb?

Maria Stenberg (S) har inför skolavslutningarna debatterat frågan med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) om varför regeringen inför valet 2010 gav stöd till kommunerna att ordna sommarjobb och därefter tog bort stödet.

– Ett bra sätt för ungdomar att skaffa sig arbetslivserfarenhet, är att få möjlighet att arbeta under sommarlovet. Därför är det inte orimligt att ge stöd till kommunerna att ordna sommarjobb, säger Maria Stenberg, riksdagsledamot (S).

– Under den socialdemokratiska regeringsperioden fanns en stimulans i statsbudgeten till kommuner som erbjöd sommarjobb till ungdomar. Den borgerliga regeringen tog bort anslaget år 2007, följden blev att det påverkade kommunernas möjlighet att erbjuda sommarjobb till ungdomar, säger Maria Stenberg, riksdagsledamot (S).

– I samband med valåret 2010 införde den borgerliga regeringen en liknande stimulans, men den stimulansen gällde bara under ett år, säger Maria Stenberg, riksdagsledamot (S).

– Arbetsmarknadsministerns svar är att de inte tänker ge stöd till kommunerna för att underlätta för ungdomar att få ett sommarjobb, men vad orsaken till detta är kändes mycket svävande, säger Maria Stenberg, riksdagsledamot (S).

 

Länk till interpellationen

Länk till debatten

facebook Twitter Email