Varför förhandlingsman för tunnelbanna i Nacka men inte för Norrbotniabanan?

Leif Pettersson, riksdagsledamot (S) pressade infrastrukturminster Catharina Elmsäter-Svärd (M) om vad regeringen gör för att ta steg i riktning mot ett byggande av Norrbotniabanan. Han frågade bl a

– Regeringen tänker tillsätta inte en, utan flera förhandlingsmän eller ?kvinnor för att reda ut frågorna kring en förlängning av tunnelbanan till Nacka. Det är säkert bra för att få klarhet i vilka förutsättningar som gäller för detta projekt. Men varför har inte regeringen samma inställning när det gäller Norrbotniabanan? frågar Leif Pettersson, riksdagsledamot (S)

Något bra svar på den frågan lämnade dock inte statsrådet till Leif Pettersson.

– Även för norrbotniabanan skulle en förhandlingsman göra stor nytta. Det gäller att verkligen få fram de förutsättningar som finns för att bygga denna mycket viktiga del av Botniska korridoren som ju regeringen i sina kontakter med EU förordat, säger Leif Pettersson (S).

– Det är nödvändigt att bygga vidare på Botniabanan för att förverkliga Botniska korridoren. Och på det sättet knyta samman Europa med Barentshav och det finska järnvägsnätet, tillsammans med de viktiga anslutningarna till Malmbanan, Stambanan och Haparandabanan, säger Leif Pettersson riksdagsledamot (S).

Interpellationen  

Debatten 

 

För mer information
Leif Pettersson
Riksdagsledamot Socialdemokraterna i Norrbotten
070  606 98 40

 

facebook Twitter Email