Vallöfte – Nu ökar vi tillgängligheten

Socialdemokraterna i Norrbotten lovar att alla ska få en kontakt med vården och sin hälsocentral samma dag som de söker kontakt.

– Det här målet ska ha högsta prioritet, människor måste kunna komma i kontakt med vården när de behöver det, allt annat är fullkomligt orimligt, säger Anders Öberg, regionråd.

Tillgängligheten och möjligheten att komma i kontakt med sin hälsocentral är i dagsläget inte tillfredställande. Under 2017 var telefontillgängligheten 86 % och få känner till möjligheten som finns att använda sig av 1177.se och mina vårdkontakter.

– Det här är en fråga som berör många norrbottningar och vi ser att vi behöver göra mer för att förbättra tillgängligheten. Därför ger vi nu ett tydligt uppdrag till verksamheten att de behöver se över sina flöden och att de behöver jobba mer med information om de andra sätt som finns för att komma i kontakt med vården. Alla som ringer till sin hälsocentral ska självklart komma fram och få prata med någon och möjlighet att boka en tid, fortsätter Anders Öberg.

Regeringen lovade tidigare under veckan 14 000 fler medarbetare i vården fram till 2022 för att möta de behov som finns och som en åldrande befolkning kräver. Mot det står en samlad borgerlighet som istället utlovar fler skattesänkningar.

– De behov som finns inom vården möter vi inte med neddragningar och skattesänkningar utan gemensamt och solidariskt. Fler händer i vården för att trygga vår gemensamma välfärd och säkerställa att alla får den vård de har rätt till är inte förenligt med stora skattesänkningar för de som tjänar mest, konstaterar Anders Öberg.

–Vi kommer att följa målet om ökad tillgänglighet ytterst noga och det kommer att bli en fråga som avrapporteras löpande vid regionstyrelsens sammanträden, säger Anders Öberg avslutningsvis.

För mer information:
Anders Öberg, regionråd
070-609 35 63

facebook Twitter Email