Uttalande från Socialdemokraterna i Norrbotten om Turkiets invasion av Rojava/nordöstra Syrien

Socialdemokraterna i Norrbotten fördömer starkt det turkiska folkrättsstridiga angreppet i Rojava/nordöstra Syrien.

Kurdernas insatser mot Daesh/IS har varit helt avgörande för att avbryta och minska extremismens och terrorismens spridning i hela Mellanöstern, inte minst i Syrien. Kurderna har offrat oerhört mycket och är de som främst får lida efter USA:s tillbakadragande från området, vilket uppfattades från Turkiet som ett klartecken för ett angrepp i Rojava/nordöstra Syrien.

Det mänskliga lidandet till följd av den turkiska invasionen är enormt. Familjer splittras, människor skadas och dödas, den sköra stabiliteten som har börjat byggas upp har raserats. Detta kan ej tolereras.

Det är viktigt att Sverige visar tydlighet gentemot Turkiet att invasionen inte kan accepteras. Det är positivt att den svenska vapenexporten till Turkiet har avbrutits. Det är också positivt att den svenska regeringen verkar för ett gemensamt vapenembargo från EU gentemot Turkiet och fler och fler medlemsländer ansluter sig till den linjen. Fler åtgärder i den riktningen måste snarast vidtas.

Socialdemokraterna i Norrbotten manar alla involverade parter att visa lugnt och avhållsamhet från våld. I nuläget råder någon form av en bräcklig vapenvila. Det är ett steg i rätt riktning, men det tyngsta ansvaret ligger på Turkiet som omedelbart måste dra tillbaka sina styrkor från Rojava/nordöstra Syrien.

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt: Camilla Friberg 076-762 23 22

 

facebook Twitter Email