Urspårningarna- tydligt bevis på att Norrbotniabanan behövs!

Urspårningarna efter norra stambanan mellan mellan Storsund och Koler, söder om Älvsbyn, slår hårt och får förödande effekter för näringslivet och tilltron till järnvägstransporterna som följd. Leif Pettersson, riksdagsledamot (S) och ledamot i riksdagens trafikutskott undrar därför om infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M), kommer att ta initiativ för att byggandet av Norrbotniabanan ska påbörjas snarast?  Och vilka initiativ hon tänker ta för att säkra redundansen inom järnvägssystemet till och från övre Norrland? (redundansen ungefär extra kapicitet)

–  Behovet av ytterligare ett spår från övre Norrland till södra Sverige hade inte kunnat belysas på ett tydligare sätt. Vårt krav är att påbörja byggandet av Norrbotniabanan snarast, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S) och ledamot i riksdagens trafikutskott
–  När en urspårning som denna sker utan att det finns extrakapacitet och alternativa transportvägar blir följderna förödande. Det som finns att tillgå är framförallt andra transportslag, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S)
– SSAB fraktar 6000 ton stål om dygnet.  För att få fram produkterna från SSAB  i Luleå till Borlänge måste det nu ske med båt och med merkostnaderna på många miljoner kronor. Detta slår mot alla företag som är beroende av ett fungerande transportsystem, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).
– Om inget görs kommer vägtrafiken att öka och tilltron till järnvägen bli allt mindre. Behovet av järnvägstransporter från övre Norrland och norra Norge kommer att öka i framtiden. Att då ha ett så sårbart system som idag är inte försvarbart , säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S)
–  Långsiktigt hotar kapacitetsbristen jobben och utvecklingen av företagen i Norrbotten. Det är dags att regeringen börjar tänka långsiktigt när det gäller transporter och jobb, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).

facebook Twitter Email