Trygg och tillgänglig vård i hela Norrbotten

Norrbotten har länge legat i framkant. Vi har den gröna energin, i form av vatten- och vindkraft, och nu är våra industrier i full färd med att ställa om. Det råder ingen tvekan: Framtiden finns i Norrbotten!

Men samtidigt som vi gläds över framgångar måste vi också se de utmaningar vi har – och lägga resurser där det behövs! Den gröna omställningen medför en hel samhällsomvandling. Vi behöver infrastruktur, utbildningsmöjligheter och ett rikt kulturliv i hela vårt län. Inte minst behöver vi en stark välfärd under demokratisk kontroll.

En demokratiskt styrd välfärd handlar om att kunna garantera att samhället värderar oss lika, och att behov – inte storlek plånbok –  är vad som avgör vem som går först. För oss går trygghet, tillgänglighet och jämlikhet hand i hand. Av den anledningen ser vi en rad områden där hälso- och sjukvården i Norrbotten kan förbättras.

Personalens arbetssituation:

Under nuvarande regionledning har välfärdens personal slitit ont. Det går inte att skylla detta enbart på pandemin, då Region Norrbotten mottagit flera hundra miljoner i statsbidrag för att klara av pandemin och den efterföljande vårdskulden. Dessa pengar har istället lagts på hög, medan personalen vittnat om en allt ohållbar arbetssituation. Vi socialdemokrater står för ett ledarskap som lyssnar på personalen. Vi tror att en viktig förutsättning för en bra tillvaro på jobbet är fler kollegor och ett tillitsbaserat arbetssätt. Om vi får förtroende att styra Region Norrbotten kommer en av de första saker vi gör vara att sätta oss ner med personalen, med fackförbunden, med verksamheterna – för att tillsammans arbeta för en mer hållbar arbetssituation och i förlängningen en tryggare vård. En konkret sak vi redan nu pekat ut är att vi vill återinföra Vårdnära Service, som varit en viktig del för att vårdpersonalen ska kunna jobba effektivt.

Tillgänglighet:

Mer än sjuttio procent av den vård som ges kommer via hälsocentralerna, och hälsocentralen är ofta en vårdsökandes första kontakt med vården. Man ska inte behöva kämpa för att få kontakt med vården och alla som söker vård i Norrbotten ska behandlas jämlikt. För oss är det därför lika självklart som behövligt att satsa på den nära vården och av den anledningen vill vi satsa ytterligare 120 miljoner på den nära vården. Vi vill även införa en bättre samordning kring vårdbesöken bland annat genom bättre samverkan mellan länets sjukhus och alla hälsocentraler. Om du bor långt ifrån närmsta sjukhus och du ska till olika avdelningar för olika besvär så ska dina olika besök gå att få inbokade samma dag så att du inte behöver resa flera gånger i närtid.

Vi tror att det behöver tas ett helhetsgrepp om vården. Tillgängligheten och personalens arbetssituation är två grundstommar som genomsyrar all hälso- och sjukvård i Norrbotten. Men vi ser också några områden som är särskilt prioriterade för oss att satsa på. Dessa är förlossningsvården, folktandvården och arbetet för psykisk hälsa. Exempelvis vill vi se till att specialistmödravård ska finnas på alla länets sjukhus under årets alla månader, vi vill anställa fler tandläkare och annan tandvårdspersonal, och vi vill satsa på barn- och ungdomspsykiatrin.

Framtiden finns i Norrbotten – men vad vi gör med den framtiden avgörs den 11 september.

 

Läs mer om våra kandidater till regionfullmäktige här: https://socialdemokraternanorrbotten.se/detta-ar-vi/vara-regionsrad/

Läs mer om vad vi vill här: https://socialdemokraternanorrbotten.se/det-har-vill-vi/

Här hittar du Socialdemokraternas valmanifest: https://www.socialdemokraterna.se/nyheter/nyheter/2022-08-25-socialdemokraternas-valmanifest-2022

facebook Twitter Email