Tre av länets riksdagsledamöter deltar under Almedalsveckan

Almedalsveckan 2019 äger rum den 30 juni–7 juli. I år är det fredag den 5 juli som är Socialdemokraternas dag.

Tre av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Norrbotten deltar under Almedalsveckan. Fredrik Lundh Sammeli medverkar i en rad olika arrangemang i sin roll som ordförande i justitieutskottet men också nedslag kopplat till pensioner och barns rätt. Fredrik är på plats på Gotland söndag den 30/6 till lördag den 6/7.

– Jag är i Almedalen både som en norrbottnisk röst och som en central företrädare för mitt parti. Som ordförande för Justitieutskottet blir det såklart mycket frågor om polis, brottsutredning och det dödliga våldet i paneler och arrangemang. Men utöver det tar jag såklart alla möjligheter att lyfta fram för Norrbotten viktiga frågor i samtal och möten säger Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten.

Två exempel på arrangemang av eller med norrbottensfokus är seminariet om statsisbrytare som Sjöfartsverket arrangerar om finansieringen av nya isbrytare och seminariet Region Norrbotten arrangerar om jämställdhetsintegrering med frågeställningen om det är nog för att nå de jämställdhetspolitiska målen.

– Norrbotten har flyttat fram positionerna under Almedalen senaste åren vilket gläder mig. Våra unika förutsättningar, både gällande möjligheter och utmaningar, måste vi hjälpas åt att alltid sätta på den nationella agendan. Sverige behöver mer av Norrbotten och Almedalsveckan är ett bra tillfälle att effektivt jobba med detta, avslutar Fredrik Lundh Sammeli.

Ida Karkiainen kommer att vara i Almedalen söndag den 30/6 till lördag 6/6 och Linus Sköld kommer att vara på plats måndag den 1/7 till lördag 6/6.

Ida Karkiainen deltar bland annat vid ett seminarium om minoritetspolitik och kommer utöver det att tillsammans med de övriga ledamöterna ha en rad möten och aktiviteter med bland annat åkeribranschen och industrin, viktiga aktörer ur ett norrbottensperspektiv.

Linus Sköld kommer att delta i ett tiotal paneler, rundabordssamtal och debatter på utbildningsutskottets område. Bland temana märks till exempel lärarbristen, sexualundervisning, högre utbildning, barn i utsatta situationer, jämställdhet och läsfrämjande.

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot                    Linus Sköld, riksdagsledamot
För kontakt Camilla Friberg                                          072-467 62 10
076-762 23 22

Ida Karkiainen, riksdagsledamot
072-541 52 76

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email