Tragiska olyckan på SSAB leder till frågor och debatt i riksdagen om regeringens cyniska politik

Den tragiska olyckan på SSAB, där två arbetare omkom efter att ha dränkts i tjära, ligger till grund för flera frågor från riksdagsledamot Sven-Erik Buch (S) till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M). Han vill veta vad regeringen tänker göra för att minska antalet dödsolyckor på arbetsplatserna och om anslagen till arbetet med arbetsmiljö kommer att öka?

– När arbetsplatsolyckor med dödlig utgång inte längre är ovanliga måste vi politiskt ta ansvar och agera. Olyckorna som leder till sjukfrånvaro ökar och varje vecka anmäls i snitt 1 600 arbetsolyckor och 200 arbetssjukdomar till Arbetsmiljöverket. Det är ungefär en person i veckan som dör i sitt arbete, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot i finansutskottet och socialdemokraternas talesperson i regionalpolitiska frågor.

– Samtidigt som olyckorna ökar så genomför regeringen neddragningar på Arbetsmiljöverket. Sedan 2006 har anslagen skurits ned med mer än 30 miljoner kronor. Arbetsmiljöarbetet sätts på undantag. Det är faktiskt en mycket cyniskpolitik, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot i finansutskottet och socialdemokraternas talesperson i regionalpolitiska frågor.

facebook Twitter Email