-Tidiga insatser och tydliga mål ska rädda skolan!

Pressmeddelande från Socialdemokraterna i Norrbotten

-Under den moderatledda regeringens åtta år vid makten har skolresultaten sjunkit och klyftorna i skolan kraftigt ökat. Nu behövs inte fler skattesänkningar. Istället krävs nu en nationell skolplan som ger stöd till alla landets skolor! Det sa socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Ibrahim Baylan när han på måndagen tillsammans med riksdagskandidaterna Fredrik Lundh Sammeli och Ida Karkiainen deltog i ett samtal om skola och utbildning i S-montern på Stora Nolia i Piteå.

De regionala företrädarna betonade olikheterna i landet.
?Förutsättningarna ser olika ut. På många håll i t ex Norrbotten ? och inte minst här i Pitebygden – är det inte stora klasser utan för få elever som är hinder för skolutvecklingen, menade bl a Fredrik Lundh Sammeli.

-Självklart ska en skolpolitik, där ett av de tydliga målen är likvärdighet,  ge utrymme för lokala anpassningar. Huvudmålen för vår skolpolitik är tydliga. Våra tre mål är höga kunskapsresultat, jämlik skola och ett attraktivt läraryrke. För att nå dessa mål krävs kraftfulla reformer för skolan i hela landet!, underströk Ibrahim Baylan och pekade på de reformförslag som Socialdemokraterna nu presenterat.

 -Skolan är hjärtat i det jämlika kunskapssamhälle vi socialdemokrater vill skapa. Det är i skolan som alla barn ska ges samma förutsättningar att lyckas i livet. Genom vår plan med tre tydliga mål tar vi ansvar för skolan och lägger grunden för en bättre framtid ? för alla. Det betonade Ibrahim Baylan tillsammans med de tre regionala företrädarna.

För mer information
Lars U Granberg
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 530 42 09

facebook Twitter Email