-Sverige ska ha råd med framtidsvisioner

-På flera håll i vår omvärld har ekonomi och förutsättningar stabiliserats och stärkts. Det gäller både i Europa och USA. För Sverige är det viktiga nu att rusta sig för att kunna ta tillvara uppgång i världsekonomin. Det säger riksdagsledamöterna Sven-Erik Bucht och Hannah Bergstedt om den budget som Socialdemokraterna presenterade på måndagen.

-Vårt alternativ har en tydlig inriktning mot investeringar och framtidssatsningar och är på flera sätt direkta svar på många av Norrbottens behov, understryker Hannah Bergstedt.

-Det handlar om våra satsningar på kunskapslyft som bara för Norrbottens del skulle innebära 776 nya platser inom kunskapslyftet. Men vår budget innehåller 100 miljoner extra till näringslivsutveckling i de mindre kommunerna.  Vi har också med en särskild miljard till investeringar i bostadsbyggande, säger de och understryker den akuta situation som råder både för studenterna i Luleå och gruvorterna i Malmfälten och Pajala. De visar också på andra långsiktiga satsningar som bl a  två miljarder extra till sjukvården, säger Sven-Erik Bucht.

-För Norrbottens del innebär det att vi kan fortsätta länets prioriteringar av primärvården. Men prioriteringen är också inriktad mot särskilda satsningar på mobila lösningar och e-hälsa vilket ju också är en strategisk del  i länets hälso- och sjukvård.

-Men det viktigaste ? och det som är akut i hela landet är den växande personalbristen inom såväl vård som omsorg. Här handlar det både om att utveckla organisation och rekrytering men också att stärka vården kring de svårast sjuka äldre, säger de avslutningsvis.

Bilaga:
Budgetmotionen 

För mer information
Sven-Erik Bucht
Riksdagsledamot
Finansutskottet
070 561 92 52

Hannah Bergstedt
Riksdagsledamot
Skatteutskottet
070 639 19 17

facebook Twitter Email