Sven-Erik Bucht utlyste i riksdagsdebatten en stund av tystnad för alla som inte kommit hem från jobbet

Regeringen lämnade inga positiva svar på vad regeringen tänker göra för att minska dödsolyckorna i arbetslivet eller om de vill tillföra medel till arbetsmiljöverket. Det var Sven-Erik Bucht som tog initiativ till debatten efter den tragiska olyckan på SSAB, där två arbetare omkom efter att ha dränkts i tjära. Under debatten utlyste Sven-Erik Bucht en stunds tystnad för alla som inte kommit hem från jobbet.

– Resurserna till Arbetsmiljöverket har inte varit något som regeringen prioriterat. En konsekvens av detta är att antalet arbetsmiljöinspektörer kraftigt reducerats och de förebyggande insatserna har tunnats ut. Sedan 2006 har anslagen kraftigt skurits ned. Arbetsmiljöarbetet har satts på undantag. Det är faktiskt en mycket cyniskpolitik som jag tycker att är beklämmande och oacceptabelt att regeringen inte ser allvaret i det försämrade arbetsmiljöarbetet. Det är tid att vår regering tar ansvar, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S).

– Det är därför inte konstigt att olyckorna har ökat ?- människor går till jobbet och kommer aldrig hem. Det är ungefär en person i veckan som dör i sitt arbete.Under åren 2009 ? 2012 ökade antalet arbetsplats olyckor som föranledde sjukfrånvaro med 16%, från 25.882 år 2009 till 30.190 arbetsplatsolyckor år 2012. I Norrbotten är dödsfall och olyckor 3 gånger så högt som i riket i övrigt, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S).

Länk till interpellationen:

Länk till debatten:

facebook Twitter Email