Svar på öppet brev från Journalistklubben för Norrbottens Media Norrbottens Media

Vi vill börja detta svar med att poängtera att vi som politiskt parti anser att väl förankrade regionala tidningar och en stark lokal journalistik är viktiga för debatten och samhällsutvecklingen. Vi vill också beklaga uppsägningarna av 27 anställda som nu drabbar er arbetsplats.

Socialdemokraterna i Norrbotten gick in som ägare i NSD i samband med A-pressens konkurs under 1980-talet. Motivet var att rädda NSD som regional tidning med en socialdemokratisk ledarsida. Vi hade inga pengar och tvingades därför låna ihop alla miljonerna för att köpa ut tidningen från konkursboet. Det var djärvt men det lyckades.

För att lyckas långsiktigt sökte vi en ägarpartner med branschkompetens och det blev norska Orkla. När Orkla efter många års samarbete sålde sina aktier utnyttjade vi tillsammans med Piteå Tidningen vår förköpsrätt och Socialdemokraternas bolag Valrossen och Piteå Tidningen sökte tillsammans en ny partner. Efter en bred genomgång av marknaden och ett gediget förhandlingsarbete etablerades 2007 samarbete med Norrköpings Tidningar som redan var ägare till Norrbottens Kuriren

Första satsningen blev investeringen i ett nytt  tryckeri för NSD, NK och PT. Samtidigt som man flyttade ihop i Mediehuset genomfördes omfattande satsningar på digitala kanaler.  

Vi vill understryka att vi anser att välfungerade medier är en mycket viktig del av livet i Norrbotten. Men som politiskt parti är det inte något självändamål med att äga aktier i Norrbottens Media. Vi vill dock också betona att vi som ägare vill ta ansvar för att verksamheten bedrivs på bästa sätt och ge Norrbottens Media bästa möjliga förutsättningar för att klara en mycket utmanande framtid.

Alla är idag smärtsamt medvetna om att verksamheten måste drivas med vinst för att motivera fortsatta investeringar. Samtidigt är utvecklingen just nu dramatisk med minskade upplagor och hård konkurrens om annonsintäkter i hela landet. Denna utveckling beror inte på dåliga morgontidningar utan på att en växande del av publiken föredrar att få sina nyheter på annan sätt.
Idag ser vi därför att utvecklingen ställer en långsiktig och mycket allvarlig fråga:
Hur skall god journalistik finansieras på lång sikt?

Avslutningsvis vill vi klargöra att Socialdemokraterna i Norrbotten inte deltar i Norrbottens Medias affärsbeslut. Dessa sköts av bolagets styrelse och ledning.

Karin Åström
Ordförande Socialdemokraterna i Norrbotten

Journalistklubbens öppna brev

 

facebook Twitter Email