Stor utbyggnad av utbildningsplatser vid LTU

Länets socialdemokratiska Riksdagsledamöter har krävt fler platser vid Luleå tekniska universitet (LTU). Regeringen har satsat stor och antalet utbildningsplatser motsvarar mer än väl vad s-ledamöterna krävt.

Under våren 2020 gav länets socialdemokratiska riksdagsledamöter Riksdagens utredningstjänst (RUT) i uppdrag att ta fram ett flertal rapporter på olika områden som syftade till att undersöka förutsättningarna för att leva och bo i Norrbotten. Där kunde konstateras att skillnaderna var små och att Norrbotten stod sig väl i ett nationellt perspektiv.

Dock fanns det vissa områden där Norrbotten stack ut negativt. Ett av dessa var tillgången till högre utbildning där länet låg efter andra län i Sverige. Tidigare har Luleå Tekniska Universitets (LTU) studieplatser minskat trots en utbyggnad av högskolan i landet i stort. Det här är alltså en utveckling som nu har vänts.

Länets socialdemokratiska riksdagsledamöter har jobbat vidare med frågan och pressat på för ett ökat antal studieplatser vid LTU. I juni i år gick de ut med krav om 350 nya studieplatser på Luleå Tekniska universitet.

Under 2020 ökades antalet studieplatser vid LTU med 370 stycken. Till vårterminen 2021, där första antagningsbeskedet kommer idag den 10/12, är det dessutom planerat en utökning med ytterligare 60 platser vilket ger en ökning till totalt 430 nya studieplatser.

– Det här är såklart mycket glädjande och ger fler förutsättningar för eftergymnasiala studier i Norrbotten och utökningen av studieplatser motsvarar mer än väl de krav vi har ställt, säger Linus Sköld, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ledamot i utbildningsutskottet.

Det här är en del av regeringens kunskapslyft som bland annat inneburit stora satsningar på högre utbildning i hela landet.. För LTU:s del innebär det att anslaget har ökat årligen.Totalt har de ökat med 112 miljoner sedan 2019.

– Det vi ser nu är resultatet av en medveten politik med ett tydligt syfte, avslutar Linus Sköld

facebook Twitter Email