Stor satsning på landsbygden

Idag presenterade den S-ledda regeringen en rad satsningar för oss som bor utanför storstäderna, välbehövligt och välkommet enligt Socialdemokraterna Norrbottens ordförande Fredrik Lundh Sammeli.

– Tittar man på Tv-nyheterna eller läser en rikstäckande tidning kan man lätt tro att allt kretsar kring Stockholm och att det bara är där det finns problem och utmaningar, så är det givetvis inte men de utmaningar som finns i mer glest befolkade områden är ofta av en annan karaktär och får inte alls samma mediala utrymme, konstaterar Fredrik Lundh Sammeli.

I juni 2018 antog riksdagen ett övergripande mål för den sammanhållna landsbygdspolitiken. Målet är en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Bland annat innehåller satsningarna på landsbygden som idag presenterades en förstärkning av bärighet och tjälsäkring av det enskilda vägnätet, satsningar på järnvägsunderhåll, utbyggnad av bredband, förstärkning av driftsstödet till dagligvarubutiker, satsningar för att främja en växande skogsnäring och en utökning av transportbidraget.

-En bra satsning som riktas mot medborgare i mindre kommuner och inte minst på landsbygd som många gånger har högre kostnader i sin vardag.

– Moderata stockholmspolitiker säger att de behandlas som ”en bankomat”, men glömmer bort att välståndet skapas i hela landet. Från Norrbotten kommer skogen, malmen och vattenkraften för att bara nämna något och för att vårt län ska fortsätta utvecklas och generera välstånd behöver satsningar också komma Norrbotten till del.

– Jag är glad över att den S-ledda regeringen ser värdet av att hela landet ska växa och utvecklas och att Norrbotten i och med detta får än bättre förutsättningar att fortsätta vara en av de mest spännande, nytänkande och innovativa regionerna i Sverige.

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt: Camilla Friberg 076-762 23 22

 

 

 

 

facebook Twitter Email