Stödet till kvinno- och tjejjourer förstärks

I vårbudgeten stärker regeringen kvinno- och tjejjourernas verksamheter med 50 miljoner kronor under 2018 för att förbättra förutsättningarna för deras arbete. En viktig satsning för ökad trygghet och jämställdhet!

 – Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och det är bra att regeringen ytterligare förstärker stödet till kvinno- och tjejjourer. Deras arbete är otroligt värdefullt, säger Fredrik Lundh Sammeli.

Fredrik Lundh Sammeli har varit särskild utredare med regeringsuppdrag att utreda ett stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende. Hans utredning, Ett fönster av möjligheter, överlämnades till regeringen och statsrådet Regner i januari och är idag ute på remiss.

– Som regeringens utredare när det gäller barn i skyddat boende blev det tydligt hur många kommuner skulle stå sig slätt om man inte hade tjej- och kvinnojourerna att ta stöd av i svåra situationer när kvinnor och barn behöver skydd. Men också vilket viktigt arbete dessa jourer gör när det gäller praktiskt stöd, information, kompetensutveckling och insatser för att förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor.

Stärkta insatser för kvinnor och flickor som utsatts för våld och insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor är viktiga för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Syftet med bidraget är att stödja kvinno- och tjejjourer som i sin tur stöttar kvinnor och deras barn samt tjejer.

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot
För kontakt: Camilla Friberg
076-762 23 22

 

facebook Twitter Email