Statsråd tar med sig idé från debatt om arbetspendlingen i norra Sverige

Fredrik Lundh Sammeli debatterade arbetspendlingen i norra Sverige i allmänhet och den viktiga riksväg 97 i synnerhet. Han undrar vad regeringen tänker göra för att påskynda arbetet med att färdigställa riksväg 97 för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet mellan städerna Luleå och Boden?

– Väg 97 är en viktig väg som länge tillhört en av landets allra mest trafikfarliga sträckor och trafiksäkerheten är inte bra förrän den sista sträckan mellan Sunderbyn till Sävast är ombyggd, underströk Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot (S) i debatten.

Fredrik Lundh föreslog statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) att ge ett uppdrag till trafikanalys om arbetspendlingen i hela norra Sverige.

– Är statsrådet beredd att låta trafikanalys särskilt se på hur arbetspendlingen är i norra regionen med syfte att underlätta arbetspendlingen för de människor som jobbar i norra Sverige?

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) menade i debatten att detta var ett intressant förslag som hon tar med sig.

Interpellation  

Debatten  

För mer information:
Fredrik Lundh Sammeli

Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se

070   675 73 00

 

facebook Twitter Email