-Statliga bolag ska stärka – inte stjälpa!

Arvidsjaur och Arjeplog är två av Sveriges mindre kommuner sett ur befolkningsmängd, men ytmässigt två av de största i Sverige.  Karin Åström, riksdagsledamot (S) tar detta som utgångspunkt i en debatt med Annie Lööf  (C) om problemen för entreprenörer och småföretag när statliga på ett avgörande sätt förändrar de ekonomiska förutsättningarna till företagandet.

– Numera klassar Sveaskog de områden som företag vill köpa för expansion inom t ex biltestverksamheten som industrimark i stället för skogsmark därmed rusar priset upp i höjden. Detta får trista effekter för entreprenörerna som vill expandera. De känner sig helt enkelt lurade eftersom detta inte var något som framkom för ett antal år sedan när man en gång valde att satsa på och investera i att bygga anläggningar mitt ute i skogen, , säger Karin Åström, riksdagsledamot (S)

– Små turistbolag har kunnat hyra sina vattendrag under vintern som då har varit isbelagda och erbjuda turistiska aktiviteter. Arrendepriset, eller hyrespriset, från till exempel Sveaskog har alltid tidigare utgått från kpi, vilket har varit en helt rimligt nivå i de här obygderna. Nu är det förändrat och priset för att hyra de frusna vattendragen från Sveaskog är avsevärt högre än tidigare, vilket gör att det svårt för dessa småföretag, säger Karin Åström, riksdagsledamot (S).

– Jag konstaterar att Annie Lööf istället för att ta på allvar små glesbygdskommuners behov och behovet av en genomtänkt politik, istället pratar om att det behövs ringas och pratas med folk. Jag efterlyser en regional- och glesbygdspolitik från regeringen, säger Karin Åström, riksdagsledamot (S).

– Rätt svar av Annie Lööf hade varit att säga att detta är dåligt och att regeringen självklart ska skärpa styrningen av sina bolag för att underlätta för småföretag att verka i små glesbygdskommuner, säger Karin Åström, riksdagsledamot (S).

Interpellationen

Debatten

För mer information:

Karin Åström
Riksdagsledamot Norrbotten
070 – 546 66 64

facebook Twitter Email