Statlig service och närvaro byggs ut i Norrbotten

Statlig närvaro och service är viktiga förutsättningar för att kunna bo i hela Norrbotten, skriver civilminister Lena Micko och Socialdemokraternas ordförande i Norrbotten Fredrik Lundh Sammeli (S).

Tillgången till statlig service behöver bli bättre i hela landet. I det starka samhället är lokal statlig närvaro viktigt för sammanhållningen och för att upprätthålla förtroende för myndigheterna.

Regeringen fattade nyligen beslut om att det ska öppnas 28 nya servicekontor de kommande två åren – en historisk satsning på servicekontor i mindre och mellanstora orter och i utsatta områden.

För Norrbottens del kommer ett kontor att öppnas i Boden. Därmed har 9 av länets kommuner ett servicekontor efter att vi senast öppnade kontor i Jokkmokk och Överkalix.

I dag finns det 117 servicekontor runt om i landet. De hade drygt 2,4 miljoner besökare under pandemiåret 2020. Kundundersökningar visar också att det är en uppskattad verksamhet, 94 procent uppgav att de fick ett bra bemötande och 92 procent att de fick den hjälp de behövde.

Trots att de flesta myndigheter kontinuerligt arbetar med att digitalisera sina tjänster så är det fortfarande många som inte har möjlighet att ta den digitala vägen och som behöver hjälp att lotsas rätt i myndighetskontakterna. Därför är den här reformen också viktig ur ett jämlikhetsperspektiv.

Till de här kontoren kan vem som helst komma och få svar på frågor eller hjälp med till exempel skatt, socialförsäkring och pension. Dessutom finns Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet i nuläget på 100 av kontoren.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer nu tillsammans med samarbetspartierna att arbeta vidare för att vidareutveckla serviceutbudet på kontoren genom att ansluta fler myndigheter till servicekontoren. Vi kommer också att fortsätta utveckla samverkan mellan servicekontoren och kommunerna med medborgarnas behov i fokus och titta vidare på förslag om mobila servicekontor som ett alternativ i delar av landet.

Arbetet med att utveckla den statliga servicen och närvaron i hela landet och länet går vidare, regeringens senaste beslut om fler kontor är inte slutpunkten för servicekontorsreformen. Staten ska inte dra sig tillbaka utan vara närvarande i människors vardag.

Lena Micko (S), civilminister

Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot och ordförande Socialdemokraterna Norrbotten

facebook Twitter Email