Stark laguppställning i riksdagen för länets socialdemokrater

När Socialdemokraterna nu går i opposition i riksdagen gör man det med ett starkt lag där länets riksdagsledamöter får viktiga positioner.

Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har under dagen offentliggjort sina nomineringar till riksdagens olika utskott: Fredrik Lundh Sammeli Luleå, gruppledare socialutskottet, Ida Karkiainen Haparanda, gruppledare konstitutionsutskottet, Linus Sköld  Älvsbyn, utbildningsutskottet och Zara Legissa Boden, socialförsäkringsutskottet.

– Norrbottningarna röstade inte för ett maktskifte och stärkta i det kommer vi göra vårat för att få igenom så mycket socialdemokratisk politik som möjligt och påverka i viktiga frågor för Norrbotten säger Fredrik Lundh Sammeli (S) som ser fram emot arbetet med driva på för ökad demokratisk kontroll av välfärden.

Ida Karkiainen fortsätter som civilminister i övergångsregeringen tills en ny regering valts. Därefter väntar ett viktigt jobb som gruppledare för Socialdemokraterna i konstitutionsutskottet.

– Sverige behöver hantera svåra frågor framöver. Inflation, prisökningar och Rysslands pågående invasionskrig i Ukraina. Det ställer stora krav på den kommande regeringen. Att granska så att allt går korrekt till är en viktig demokratisk uppgift som jag ser fram emot att ägna mig åt under kommande mandatperiod säger Ida Karkiainen (S).

Linus Sköld från Älvsbyn stärker sin position i Utbildningsutskottet där han fortsätter som ledamot, om än nu i opposition.

-Det blir så klart en omställning i och med att vi går i opposition under denna mandatperiod, men jag och kamraterna i utskottet kommer att fortsätta kämpa för en jämlik skola där pengarna som är avsedda för elevernas lärande också går dit de ska, säger Linus Sköld (S).

Nyvalda riksdagsledamoten Zara Leghissa från Boden, fullföljer en Norrbottnisk tradition genom att som socialdemokrater från länet ta plats i det tunga socialförsäkringsutskottet med frågor som sjukförsäkring, familjepolitik, pension och migration.

– Det känns såklart otroligt roligt att få möjligheten att jobba med så viktiga frågor som ny i riksdagen. Det handlar om anständighet och respekt för människor. Det handlar om rätten till trygghet genom hela livet säger Zara Leghissa (S).

Louise Mörk från Piteå som nu tjänstgör som riksdagsledamot kommer sitta i konstitutionsutskottet fram till en ny regering tillträder och Ida Karkiainen återtar sin riksdagsplats.

 

facebook Twitter Email