S-studenterna bjuder in till samtal om fri filhantering

Vad kommer att hända kring Internet? Och friheten? Ska politiken bestämma vad som får laddas ner? Vad som ska kosta? Elin Lundgren, riksdagsledamot från Gävleborg, ledamot i justitieutskottet och  socialdemokraternas talesperson i datalagringsfrågor, besöker Luleå  och bl a Luleå Universitet fredag 27 april.  

I samband med besöket passar S-studenternas förening Unikum på att bjuda in till ett öppet seminarium och samtal kring datalagringen, regelverken och den socialdemokratiska inriktningen i debatten. 

VÄLKOMNA
Fredag 27 april kl 12-13 lokal Gelbe (F-huset  – mot Porsövägen)

Seminarium och samtal om datalagring 

Förutom S-studenternas seminarium besöker Elin Lundgren bl a Rättscentrum och Socialförvaltningen, Luleå kommun för att i möte med socialnämndens ordförande Margareta Bladfors Eriksson bl a diskutera missbruk bland unga.

För mer information
Madelene Rydehäll
Socialdemokraterna i Luleå
070 894 88 10

 

facebook Twitter Email