Socialdemokraterna står fast: Norrbotniabanan ska byggas!

Idag presenterar Socialdemokraterna en sammanhållen satsning på de för jobben viktiga godstransporterna. I detta finns ett konkret förslag att Norrbotniabananska börja byggas.

– Detta är ett viktigt besked som vi socialdemokrater lämnar  att vi vill satsa på Norrbotniabananför att öka kapaciteten för godstrafiken vilket är nödvändigt om vi ska kunna ta vara på de jobb som vi har i de Norrbottniska företagen. Frakterna effektiviseras med en 30 procent när banan är färdigbyggd. Självklart kommer också de halverade restiderna för persontrafiken att vara positivt både för arbetspendling och nyrekrytering, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (s), samt ledamot i trafikutskottet.

– Det är nödvändigt att bygga vidare på Botniabanan för att förverkliga Botniska korridoren. Och på det sättet knyta samman Europa med Barentshav och det finska järnvägsnätet, tillsammans med de viktiga anslutningarna till Malmbanan, Stambanan och Haparandabanan, säger Katarina Köhler, riksdagsledamot (s), samt ersättare i trafikutskottet.

– Vårt förslag är att den ska börja byggas söderifrån och första sträckan är från Umeå till Dåva industriområde. En orsak att vi inte kan gå snabbare fram beror på att Trafikverket har tvingats lägga ner sin projektorganisation för banan eftersom man inte fått några pengar från regeringen, säger Leif Pettersson (S).

– Det gör att det kommer att ta ett tag att komma igång igen. Vi ska starta projektet igen och banan kommer att byggas när vi åter är i regeringsställning, säger Katarina Köhler (S)

För mer information:

Leif Pettersson
Riksdagsledamot (S)
070  606 98 40

Katarina Köhler
Riksdagsledamot (S)
070  980 54 78

Bakgrunden om (S) och Norrbottniabanan

  • Norrbotniabananhar varit en Socialdemokratisk baby sedan mer än tio år tillbaka. Efter valet 2002 fanns Norrbotniabananmed i det rödgröna regeringsprogrammet. Där det gamla Banverket fick uppdrag att utreda banan och konstaterade att det var samhällsekonomiskt lönsamt.
  • I augusti 2006 gav dåvarande infrastrukturminister Ulrica Messing (S) ett klart besked om att byggstarten för första etappen skulle ske senast 2010. Dåvarande statsminister Göran Persson (S) upprepade det löftet.
  • Efter valförlusten 2006 har Norrbotniabananskjutits på framtiden. Den nuvarande regeringen har istället byggt motorvägar runt Stockholm. Trafikverket har tvingats avveckla sin projektorganisation för byggandet av banan.
  • Socialdemokraterna har fortsatt att driva på för denna viktiga investering för jobb och tillväxt. Inför valet 2010 lovade Mona Sahlin att spaden skulle sättas i marken senast 2014. Under förra året uttalade både förra Socialdemokratiska partiledaren Håkan Juholt och den trafikpolitiske talespersonen Anders Ygeman sitt stöd för  den nya järnvägen. I Stefan Löfvéns gav sitt stöd till byggandet av Norrbotniabanani sin hälsning till Socialdemokraterna i Norrbottens distriktskongress 2012.

 

 

facebook Twitter Email