Socialdemokraterna Norrbotten välkomnar tydligt uppdrag till arbetsförmedlingen kring kompetensförsörjningen i Norr

Regeringen ger arbetsförmedlingen i uppdrag att se över hur myndigheten kan bidra och utveckla kompetensförsörjningen i samband med företagsetableringar och företagsexpansioner. Ett uppdrag Socialdemokraterna i Norrbotten välkomnar.

Regeringen har beslutat att ge arbetsförmedlingen ett nytt uppdrag för att bidra och utveckla kompetensförsörjningen i samband med företagsetableringar och företagsexpansioner. Ett uppdrag som just presenterats av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Syftet är att Arbetsförmedlingen ska kraftsamla sina insatser och vässa sina verktyg för att bidra till att möta de stora behov av kompetens, som går att se i Norrbotten och Västerbotten, till följd den pågående klimatomställ­ningen och stora satsningar inom industrin.

Arbetsförmedlingen får även i uppdrag att vidareutveckla sina metoder för att sprida information om kompetensförsörjningsbehoven till relevanta målgrupper och aktörer i hela landet. Senast den 1 juni ska arbetsförmedlingen slutredovisa uppdraget till regeringen.

-Det här är ett otroligt viktigt beslut där den socialdemokratiska regeringen ser och agerar för att möta de behov som finns i vårt län och Norra Sverige. Vi kan redan se ökade behov av arbetskraft och behov av rätt matchning av kompetens mot arbetsmarknaden. De behoven kommer bara att öka kommande år, allt eftersom den gröna omställningen sker. Att kartlägga och ta ett helhetsgrepp kring kompetensfrågan är avgörande för att lyckas med den nya gröna omställningen, som kommer att bidra till hela Sveriges välstånd, säger Fredrik Lundh Sammeli, distriktsordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten.

-Norrbotten är ett växande län där mycket händer. Kompetensförsörjningen är helt avgörande och vi kommer att behöva bli fler norrbottningar. Alla vi som redan bor här vet vad länet har att erbjuda, men det här ger också chansen för fler att upptäcka det fantastiska med att leva och bo i Norrbotten, avslutar Fredrik Lundh Sammeli.

 

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli genom Jonas Nordström 076-762 23 22

facebook Twitter Email