Socialdemokraterna Norrbotten startar hälso- och sjukvårdskampanj

Med start idag, måndag den 14 oktober går Socialdemokrater i hela länet ut för att samtala med norrbottningarna om länets hälso- och sjukvård och ingången är tydlig, att lyssna och lära.

– Vi är väldigt ödmjuka inför det faktum att norrbottningarna inte tycker att vi har den bästa politiken för länets hälso- och sjukvård och vill vara ute och lyssna in vad människor tycker och tänker, berättar Anders Öberg, regionråd i opposition.

– Utöver det vill vi givetvis berätta om våra förslag för en jämlik och tillgänglig vård. Idag är det många som känner oro över att vården inte ska finnas där när det verkligen gäller, så kan vi inte ha det, konstaterar Öberg.

Under oktober månad kommer socialdemokrater i hela länet att finnas ute för att på olika sätt hitta mötesplatser för att föra samtalen. Det kan till exempel handla om att finnas utanför den lokala matvaruaffären eller att knacka på hemma hos människor.

– Vi socialdemokrater behöver hela tiden finnas i människors vardag och jag är glad över vi som enda politiska parti är en del av en folkrörelse och genom det på ett naturligt sätt finns i människors vardagsliv för samtal om de samhällsutmaningar folk upplever.

– Socialdemokraterna i Norrbotten genomför just nu ett omfattande idépolitiskt arbete för att utveckla vår hälso- och sjukvårdspolitik med målsättningen att återfå norrbottningarnas förtroende vid valet 2022. Det pågår också ett nationellt arbete som socialminister Lena Hallengren leder och som vi både följer och har som ambition att ge inspel till utifrån våra perspektiv och våra slutsatser, avslutar Anders Öberg.

För mer information:

Anders Öberg, Regionråd i opposition
070-609 35 63

facebook Twitter Email