Socialdemokraterna Norrbotten föreslår äldremottagningar

Socialdemokraterna Norrbotten har under helgen antagit sitt valprogram ”Ett Norrbotten för dig”. Ett av de konkreta förslagen i valprogrammet är inrättandet av äldremottagningar.

Vården ska omfatta hela livet. Lika självklart som det är med vård i livets början genom mödravårdscentraler och barnavårdscentraler vill Socialdemokraterna Norrbotten att det ska vara för de generationer som byggt upp vår välfärd och trygghet när de blivit äldre.

– Gruppen äldre ökar i samhället, vi lever längre vilket naturligtvis är väldigt positivt, men det betyder också att vi har ett ökat behov av vård under de sista åren. Vi ser att vi behöver möta upp den här gruppens behov på ett annat sätt på hälsocentralerna och föreslår därför äldremottagningar, konstaterar Anders Öberg.

– Vi tror att tillsammans med satsningar för att behålla läkare i primärvården skapar inrättande av äldremottagningar med geriatrisk och palliativ kompetens trygghet och kontinuitet. Så stärker vi den nära vården och säkerställer god vård under hela livet, kommenterar regionrådskandidat Birgitta Persson förslaget.

För mer information:

Anders Öberg, regionråd
070-609 35 63

Birgitta Persson, regionrådskandidat
070-627 40 01

facebook Twitter Email