Socialdemokraterna kräver att revisorerna får göra en krisgenomlysning

I samband med regionfullmäktige ställer regionrådet i opposition Anders Öberg en enkel fråga till Kenneth Backgård om han ser behovet av att göra en krisgenomlysning av Region Norrbottens hantering av Coronapandemin.

– Vi är fortfarande mitt uppe i pandemin men trots det tycker vi Socialdemokrater att det är angeläget att en det görs en grundlig analys för hur Region Norrbotten valt att hantera och organisera Coronapandemin, säger Anders Öberg.

– Det är viktigt att vi tar lärdom nu för att ha ännu bättre beredskap när oväntade kriser uppstår framåt, fortsätter Anders Öberg. Vi ser därför gärna att regionens revisorer får resurser för att kunna ansvara för en Coronagranskning.

– Det finns anledning att redan nu börja samla information och statistik för att ha ett ordentligt underlag och för att kunna göra analyser av den valda strategin och de valda arbetssätten.

– Hur har lagerhållningen och tillgången till material till sjukvården och kommunens hemsjukvård fungerat. Var vi rätt rustade? Har beslutsvägar och ansvarsfördelning varit de rätta? Är vi tillräckligt förberedda på att hantera allvarliga händelser? Frågorna är många fler än vad det finns tvärsäkra svar än så länge och vi Socialdemokrater tycker att det finns all anledning att gå till botten med de här frågorna, därför föreslår vi en krisgenomlysning, säger Anders Öberg avslutningsvis.

För mer information:

Anders Öberg, regionråd i opposition
070-609 35 63

facebook Twitter Email