Socialdemokraterna föreslår en lättakut till Luleå

Socialdemokraterna går till val på att alla ska kunna komma i kontakt med sin hälsocentral samma dag man söker kontakt. Det handlar om en närmare vård med mer personal och bättre öppettider. Svensk sjukvård rankas som en av de främsta i världen. Det ska vi vara stolta över – men inte nöjda med. För många sjukvårdsanställda känner att de inte räcker till och för många medborgare känner att vården är för svår att nå. Det kan vi aldrig acceptera.

– Sedan en tid tillbaks finns det en lättakut på Piteå hälsocentral som erbjuder drop-in möjlighet under dagen och som behandlar akuta sjukdomar och symptom. Vi ser att det har fallit väl ut och nu vill vi ta nästa steg och öppna en lättakut också i Luleå, säger Elisabeth Lindberg, ordförande i regionfullmäktige.

-Jag tycker att det här är ett mycket bra förslag, vården behöver komma ännu närmare medborgarna. I och med den ökade digitaliseringen har vården flyttat hem till ditt vardagsrum där du själv kan sköta vissa delar av din kontakt med vården men när du faktiskt behöver träffa någon, då ska det vara enkelt, säger Anders Öberg, regionråd.

– I Sveriges ska du få rätt vård i rätt tid och på rätt plats, oavsett vem du är eller var du bor. Vi behöver stärka hälsocentralerna med bättre öppettider och fler anställda. Satsningar på en nära vård som finns där när du behöver den är en viktig del av helheten, avslutar Anders Öberg.

För mer information:

Anders Öberg, regionråd
070-609 35 63

Elisabeth Lindberg, regionfullmäktiges ordförande
070-222 61 76

facebook Twitter Email