S-ledamöters krav segrade i riksdagen

Riksdagsledamöterna Fredrik Lundh Sammeli (S) och Hannah Bergstedts
(S) har motionerat om rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid efter behov. Detta har bifallits av riksdagen genom att av regeringen kräva förslag om stimulans för att kommuner ska kunna erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

– Jag är mycket nöjd med att riksdagen gått med på kravet i vår motion om barnomsorg på obekväm arbetstid. Om fler ska jobba mer men då måste också barnomsorgen anpassas för detta. Idag är över hälften av kommunerna helt utan omsorg på obekväma tider enligt Skolverket.
Här i Norrbotten har Kiruna Kommun föredömligt påbörjat arbete med tillgång till Nattis.säger Fredrik Lundh Sammeli (S)

– I Norrbotten är behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid stort.
När allt från handel till sjukvård, och industrin behöver personal som kan jobba obekväm arbetstid och när allt fler kvinnor arbetar i t ex gruvnäringen. Det här är en tillväxt fråga för länet, men också en jämställdhets fråga. Därför är jag glad över riksdagens beslut att ge regeringen i uppdrag att komma tillbaka med förslag för att stimulera barnomsorg på obekväm arbetstid, säger Hannah Bergstedts (S).

För mer information:
Fredrik Lundh Sammeli
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 – 675 73 00

Hannah Bergstedt
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten 
070 – 639 19 17

 

facebook Twitter Email