S-ledamöterna vill se nya satsningar i norr

 

-Vi ser flera strategiska områden som vi tycker regeringen ska uppmärksamma och stödja med beslut och investeringar. Det säger länets fem socialdemokratiska riksdagsledamöter inför riksdagsårets avslutande och den årliga summeringen av både framgångar och förestående utmaningar.

I år presenterar de fem riksdagsledamöterna några politiska krav och förväntningar kring länets utvecklingsmöjligheter riktade till den rödgröna regeringen.

Södra Hamnplan
Torsdag 18 juni kl 10.30
Medverkande:
Hannah Bergstedt, ledamot Skatteutskottet, Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialförsäkringsutskottet, Emilia Töyrä, ledamot i Konstitutionsutskottet, Leif Pettersson, ledamot i Trafikutskottet, Ida Karkiainen, ersättare i kulturutskottet och Utbildningsutskottet

För mer information
Fredrik Lundh Sammeli
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten

För kontakt: Agnes Szögi 070 520 40 66

facebook Twitter Email