S-ledamöter från Norrbotten till Almedalen

Förutom några kommuner och kommunala företrädare kommer Norrbotten under årets Almedalsvecka att representeras av två av de fem socialdemokratiska riksdagsledamöterna ? Fredrik Lundh Sammeli och Emilia Töyrä.

Fredrik Lundh Sammeli kommer bl a i egenskap av ordförande för Socialförsäkringsutskottet och en av åtta ledamöter i den s k Pensionsgruppen – och dess uppdrag att vårda och utveckla pensionssystemet – att medverka i flera seminarier om pensionerna. Vidare kommer han att följa och delta i seminarier kring barns rättigheter, socialförsäkringar, migration och familjepolitik.

Emilia Töyrä prioriterar sminarier och möten kring industri- och energifrågor och några för Norrbottens regionalpolitiskt strategiska frågor men kommer också bl a att passa på att träffa de nordiska ministrarna . Hon kommer även i egenskap av ledamot i Konstitutionsutskottet (KU) att följa de mediepolitiska seminarier som bland annat Tidningsutgivarna anordnar.

För mer information
Fredrik Lundh Sammeli
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
För kontakt: Agnes Szögi 070 520 40 66

Emilia Töyrä
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 256 93 08

 

 

facebook Twitter Email