Sjabbla inte bort medarbetarna

Anders Öbergs krönika i Norrländska Socialdemokraten.

Sjukvården i Norrbotten befinner sig i ett mycket allvarligt läge och riskera att falla sönder. Allt fler väntar på vården de behöver.

Dagligen rapporteras om bristen på tillgängliga vårdplatser, och nu senast kan vi se de skriande behoven på de kirurgiska verksamheterna på Sunderby sjukhus. Patienter nekas vårdplats och transporteras till andra sjukhus eller obs-plats på hälsocentral.

Det är mycket oroväckande att Norrbotten placerar sig på bottenplatsen i sjukvårdsrankingen.

Personalen gör sitt allra yttersta med att ta hand om patienterna som är svårt sjuka och har stora vårdbehov.

De beskriver sin situation som ohållbar och vet många gånger inte om de kan få gå hem efter sitt arbetspass och har en ständig oro för att de inte får vara ostörda på sina lediga dagar.

Norrbottningarnas möjlighet att få akut vård är under hot om ingen förändring sker.

Att skylla på tidigare regionledningar, pandemi, krig i omvärlden eller att Norrbotten har för få privata sjukvårdsgivare håller inte.

Problemet sitter i att dagens regionledning genomfört alltför stora förändringar och nu inte förmår att ta ansvar för de konsekvenserna. Det behövs en ny riktning nu.

Fler medarbetare är en förutsättning för en tillgänglig vård. För att regionen ska kunna behålla och attrahera nya medarbetare behövs ett omtänk.

Vi vill se en helt annan relation med sjukvårdens medarbetare och fackliga organisationer för att bygga ett förtroende, förändra arbetssituationen och förbättra arbetsmiljön. Det krävs både snabba lösningar som att återinföra och utveckla Vårdnära service som möjliggjorde fler händer i vården och att vårdpersonalen kan ägna sig åt vård.

Vi ser behovet av ökad tillgänglighet, där vi behöver göra ett aktivt arbete med att utveckla fler digitala lösningar. Vi har under pandemin tagit stora steg när det kommer till digital teknik, vilket möjliggör för fler att använda 1177 för att göra tidsbokningar och ombokningar av besök.

Ge länets alla unga möjlighet att använda sig av den digitala ungdomsmottagningen. Men grunden måste vara att det är någon som svarar i telefon när man behöver en kontakt med sjukvården.

Att regionen sjabblar bort nationella medel som skulle gått till psykiatrin och nära vård på nästa 30 miljoner är surt.

Vi har inte råd att även sjabbla bort regionens medarbetare, vilket det nu finns stor risk för.

facebook Twitter Email