S-förslag för 491 miljoner till investeringar i välfärden i Norrbotten

En socialdemokratiska politiken innebär påtagliga satsningar för jobben, utbildningen och välfärden, samt tydligt förändrade prioriteringar och satsningar på näringsliv och infrastruktur.

– (S) förslagen innebär 491 betydelsefulla miljoner till Norrbottens kommuner för jobben, skolan och välfärden. Detta är ett första och mycket viktigt steg för jobben, skolan och välfärden, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot och kandidat (S).

– Socialdemokraterna kommer också att investera i den samhällsekonomiskt lönsamma,  av näringslivet efterfrågade, för arbetspendlingen nödvändiga, för miljön så betydelsefulla och för Norrbottens framtid så viktiga norrbottniabanan. Dessutom ökar vi järnvägsunderhållet i Norrbotten med 600 miljoner per år, säger Hannah Bergstedt riksdagsledamot och kandidat (S).

– Det här kommer att betyda mycket för våra små kommuner. 5 miljoner är mycket för en kommun som Överkalix. Traineeplatserna och extratjänsterna kommer att betydelse och vara viktigt tillskott för omsorgen och fritidsverksamheten. Den särskilda näringslivsatsningen för små kommuner känns riktigt bra, säger Birgitta Persson, kommunalråd och kandidat (S) i Överkalix.

– Jag tycker att detta är bra förslag för Boden och ett viktigt komplement till vårt eget kvalitetslyft inom äldreomsorgen. För oss i Boden innebär det ungefär 49 miljoner, varav nästan hälften är till skolan. Det handlar om 121 trainee platser och 98 vuxenutbildningsplatser. Detta har stor betydelse, säger Inge Andersson, kommunalrådskandidat (S)

185 miljoner är till Norrbottens skolor och lärare. De är pengar till som innebär mer än 200 fler lärare i Norrbotten för att klara maxtak i förskolan, läxhjälp till alla barn, fler lärare/mindre klasser i F-3, fler speciallärare, satsning på utsatta skolor. I detta ingår också 86 mkr som ska gå till att öka läraryrkets attraktivitet, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot och kandidat (S).

– Det blir ett kunskapslyft med  981 nya platser inom Yrkeshögskola och Vuxenutbildning i Norrbotten. Dessutom en satsning på universiteten som ger 490 nya platser till Luleå tekniska universitet, säger Hannah Bergstedt riksdagsledamot och kandidat (S).

– Ett viktigt tillskott är också de 67 miljoner som med en socialdemokratisk budget tillförs sjukvården i Norrbotten, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot och kandidat (S).

– Ingen ung ska gå utan jobb eller utbildning i maximalt 90 dagar. Därför inför vi utbildningskontrakt av denna satsning får Norrbotten 405 utbildningskontrakt. Dessutom tillför vi 965 Trainee platser i omsorgen, vården  och på fritids. Viktig för att ge ungdomar jobb och för att klara kommunernas generationsväxling, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot och kandidat (S).

– Vi vill också införa extratjänster som ett sätt att ersätta FAS 3  med meningsfulla uppgifter som kan ge erfarenheter som kan leda till jobb. Detta innebär 493 extratjänster i Norrbotten, 147 i skolan och 346 övriga extratjänster med riktig lön och arbetsvillkor, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot och kandidat (S).

– Regeringen har inte lyckats ta fram de åtgärder som är nödvändiga för att Sverige ska klara de miljömål som riksdagen slagit fast fram till 2020. Därför vill vi Socialdemokraterna avsätta en miljard kronor i ett miljömålsprogram till stöd för lokala miljöinsatser för att klara miljömålen. Det skulle innebära för Norrbotten 26 mkr för miljömålsarbete, säger Hannah Bergstedt riksdagsledamot och kandidat (S).

– Den särskilda satsning som Socialdemokraterna vill göra för näringslivsutvecklingen i landets minsta kommuner med 100 miljoner kronor kommer är viktiga för våra minsta kommuner, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot och kandidat (S). 

För mer information:
Sven-Erik Bucht,
Riksdagskandidat
070  561 92 52

Hannah Bergstedt
Riksdagskandidat
070  639 19 17

Inge Andersson
Kommunstyrelse kandidat Boden
070 2099663,

Birgitta Persson
Kommunalråd/kommunstyrelsekandidat Överkalix
070 627 4001

 Rapporten

Valmanifest Norrbotten

 

 

facebook Twitter Email