SD:s politik är ett allvarligt hot mot välfärden i Norrbottens kommuner

Det kommunala utjämningssystemet är till för att ge kommuner och landsting/regioner likvärdiga förutsättningar att kunna tillhandahålla likvärdig service oberoende av befolkningens sammansättning och beskattningsbara inkomster och är den enskilt viktigaste förutsättningen för att hela landet och alla kommuner ska kunna leva.

Det har oavsett politisk majoritet rått en stor enighet runt det kommunala utjämningssystemet bland partierna i Sveriges riksdag. På senare år har dock företrädare för Sverigedemokraterna allt oftare kritiserat systemet. Partiets tidigare ekonomisk-politiske talesperson föreslår ett tak där inga kommuner ska kunna få mer än 10 % av sina skatteintäkter i omfördelning från utjämningssystemet.

Rapporten som riksdagens utredningstjänst tagit fram räknar på 10 % vilket skulle innebära en minskning av intäkterna från utjämningssystemet med 40 miljarder för landets kommuner. Det ligger i paritet med de budgetmotioner partiet lämnat 2017 och 2018 där de föreslagit neddragningar upp till 47 miljarder kronor på det området.

Av Norrbottens kommuner är det 11 av 14 som får tillbaks från utjämningssystemet. För en kommun som Pajala skulle en begränsning till 10 % innebära 117 miljoner mindre varje år i kommunala intäkter.

– Sverigedemokraterna pratar gärna om villkoren för landsbygden och vill framställa sig själva som ett parti som värnar om hela landet, i själva verket skulle deras politik få förödande konsekvenser för länets glesbygdskommuner, säger Fredrik Lundh Sammeli ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten.

– Vi vill ta ansvar för ett starkt och välmående Pajala men med den typen av förändringar som sverigedemokraterna föreslår så skulle hela vår kommunala ekonomi och verksamhet fullständigt raseras, säger Ulrika Hammarström, kommunalrådskandidat i Pajala.

– Att rösta på SD för att få en bättre välfärd är lika illa genomtänkt som att köra ner sin bil i en isvak för att tvätta den. SD är ett parti för de rika människorna och för de rika kommunerna och skulle slå sönder välfärden i glesbygdskommunerna om SD kom till makten, säger Claes Nordmark, kommunalrådskandidat i Boden.

– Vi vet att den enda garanten för att Sverigedemokraterna inte ska få inflytande över svensk politik är genom en röst på socialdemokraterna och på Stefan Löfven. Jag hoppas att de boende i de små kommunerna i länet förstår allvaret och vilka konsekvenser det kan få om Sverigedemokraterna skulle få ett reellt inflytande över den ekonomiska politiken, säger Fredrik Lundh Sammeli avslutningsvis.

Här kan ni läsa rapporten i sin helhet:  Hotet mot Norrbottens kommuner

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt: Camilla Friberg 076-762 23 22

facebook Twitter Email