Säkerställ att alla polisdistrikt arbetar effektivt mot trafficking och människohandel för sexuella ändamål

Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S) vill av veta vad justitieminister Beatric Ask (M) ska göra för att alla polisdistrikt arbetar aktivt och effektivt med frågan om människohandel för sexuella ändamål och köp av sexuella tjänster. Hannah Bergstedt ställer frågan med bakgrund av rikspolisstyrelsens inspektion av fem polismyndigheters förmåga att arbeta mot brottsområdena människohandel för sexuella ändamål och köp av sexuell tjänst.


– Jag blir faktiskt lite bestört när inspektionen visar att det inte bedrivs något arbete mot köp av sexuell tjänst inom 21 av de inspekterade polisområdena eller distrikten, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S) från Norrbotten.

– I tillsynsrapporten står det också redan inledningsvis att prioriteringen i de olika distrikten ser olika ut och därmed varierar också resultaten inom dessa områden. En självklarhet men understryker också vikten att dessa brott tydligt måste prioriteras, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S) från Norrbotten.

– Jag vet att polisen i Norrbottens tidigare ansågs vara ledande i arbetet bl a genom det kartläggnings arbete av nätprostitutionen. Tyvärr så finanserades den analytiker som gjorde detta med tillfälliga resurser och när de tillfälliga resurserna inte finns kvar så fick Norrbotten underkänt i rapporten, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S) från Norrbotten.

– För mig är det viktigt att framgångsrika arbetssätt utvecklas och inte avvecklas. Därför ställer jag frågan till Justitieminister Beatric Ask, vad hon avser göra för att säkerställa att samtliga polisdistrikt arbetar aktivt och effektivt med frågan om människohandel för sexuella ändamål och köp av sexuella tjänster? säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S) från Norrbotten.

Länk till frågan

facebook Twitter Email