Så utvecklar vi den svenska modellen

Under snart fyra år har den socialdemokratiskt ledda regeringen drivit en ekonomisk politik för ökad trygghet, hållbarhet och jämlikhet i hela landet. Med årets vårbudget inleder vi lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid.

Vi har vänt underskottet i statsfinanserna till stora överskott och i år når statsskulden sin lägsta nivå sedan 1977. Skolresultaten har vänt uppåt och ungdomsarbetslösheten har inte varit lägre sedan 2003. Vi har lagt om migrationspolitiken och etableringen av nyanlända går snabbare. Sysselsättningsgraden är den högsta som någonsin uppmätts i EU. En kvarts miljon fler går till jobbet varje dag sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde.

Vi föreslår i årets vårbudget reformer för 2,6 miljarder kronor. Fler ska komma i arbete. En nationell kraftsamling krävs för att stävja och förebygga kriminaliteten och stärka demokratin. Välfärden ska byggas ut i hela landet och i vårbudgeten föreslår vi därför omkring 15 miljoner kronor på mer vårdpersonal i Region Norrbotten.

Ska tryggheten öka måste fler komma i arbete. 100 000 jobb står lediga för att arbetsgivare inte hittar personal med rätt kompetens och yrkeskunskaper. Därför bygger vi kraftigt ut kunskapslyftet samtidigt som vi möjliggör fler extratjänster. Etableringen av nyanlända behöver gå ännu snabbare. För oss är det grundläggande att bekämpa både brottsligheten och dess orsaker. Blåljuspersonal ska skyddas och för att Sverige ska vara tryggt och säkert ökar vi resurserna till Polismyndigheten och Tullverket. Det ska vara ordning och reda vid Sveriges gränser.

Välfärden ska gå att lita på oavsett var i landet man bor. Sedan 2014 arbetar 100 000 fler i välfärden tack vare den socialdemokratiskt ledda regeringens investeringar i välfärden på 35 miljarder kronor. Så utvecklar vi den svenska modellen!

Men nu när antalet barn och äldre blir fler kommer Sverige behöva anställa minst 200 000 fler medarbetare i välfärden. Det kan vi göra – om vi prioriterar och säger nej till stora skattesänkningar. Vi socialdemokrater vet att samhällsproblemen går att lösa om vi gör det tillsammans.

Magdalena Andersson (S), finansminister
Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot

facebook Twitter Email