Så här kommer Norrbotten att drabbas under 2015 och framåt

De borgerliga partierna har tillsammans med Sverigedemokraterna i riksdagen stoppat viktiga satsningar som direkt berör äldreomsorg, förskolan, hälso- och sjukvård. Det handlar direkt om 268 miljoner kronor som kommuner och landstinget inte har till sin verksamhet för nästa och kommande år. Det beslutade förslaget slår också hårt mot att få ner ungdomsarbetslösheten.

Utöver minskade pengar till äldreomsorgen så blir det ingen skattesänkning för pensionärer. Den inställda byggstarten för Norrbotniabanan, ned prioriteringen av E10an och mindre pengar till universiteten påverkar Norrbotten mycket negativt långsiktigt.

– Det blir inga nya 57 miljoner till äldreomsorgen i Norrbotten som vi föreslagit. Det är tydligt att sänkta skatter går före omsorgen om våra äldre säger Fredrik Lundh Sammeli (S) ), riksdagsledamot och ordförande för Socialförsäkringsutskottet.

– För pensionärerna innebar regeringens budget en skattesänkning för alla garantipensionärer. Den uteblir nu säger Fredrik Lundh Sammeli (S)

– Hälso- och sjukvården i Norrbotten skulle med regeringens budget ha fått ytterligare resurser på 54 miljoner 2015. Det är välbehövliga pengar för att möta de behov vi har i Norrbotten. Dessvärre så innebär den politiska riktningen som de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna beslutade fortsatt minskade pengar i den storleksordningen varje år fram till 2018, säger Ida Karikiainen (S), riksdagsledamot

– Ungdomsarbetslösheten skulle bekämpas genom satsningar om 48 miljoner (traineetjänster, extratjänster och utbildningskontrakt sammanslaget) under 2015 i Norrbotten. Av detta blir det inget. Dessutom blir det mindre pengar till utbildning och universitetsforskning som riskerar att slå mot LTU, säger Ida Karkiainen (S)

– För förskolan i Norrbotten uteblir 9 miljoner i satsningar 2015 för att minska barngrupperna. Vi vet att ge barnen är en bra start i livet är barngrupperna och personaltätheten mycket viktig, säger Fredrik Lundh Sammeli (S).

– Budgeten för Sverige som de borgerliga partierna med Sverigedemokraterna beslutat innebär för Norrbotten näst år 268 miljoner som vi inte kan använda till äldreomsorg, hälso- och sjukvård och att ge ungdomar jobb eller utbildning. Inriktningen för åren därefter är fortsatt mindre pengar 431 miljoner 2016, 440 miljoner 2017 och 417 miljonerför budgetåret 2018. Pengar till kommunerna kommer att minska totalt i Sverige med nästan 10 miljarder fram till 2018. Detta spelar självklart roll i Norrbotten och för Sverige, säger Leif Petterson (S), riksdagsledamot i Trafikutskottet.

– De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har ställt in byggstarten av Norrbotniabanan och prioriteringen av E10an genom sitt beslut i riksdagen. Det är inte sannolikt att de ska få fram betydande medfinansiering från näringslivet till Norrbotniabanan. Tyvärr, så innebär det att Norrbotniabanan skjuts på framtiden och vi får fortsätta att åka dödsförskräckta på E10an, tills vi får en annan majoritet i Sveriges riksdag, säger Leif Petterson (S).

Norrbottens siffrorna

 

 

 

facebook Twitter Email