Så bygger vi Norra Sverige starkt och hållbart

Idag presenterades den nationella infrastrukturplanen för perioden 2018–2029 och för Norrbottens del var det positiva besked.

Förutom Norrbotniabanan som presenterades redan under fredagen finns flera stora projekt i planen, bland annat Malmporten, byggande av ny Kalixbro, fortsatta förbättringar av E10, E4 och satsningar på det mindre vägnätet.

Malmbanan hamnade på bristlistan som kan förklaras som objekt man vill göra men som inte riktigt ryms i planen och uppdras till Trafikverket att titta närmare på hur de kan genomföras. På bristlistan hamnade även Inlandsbanan. Däremot finns ERTMS med i planen vilket ger helt nya förutsättningar för att styra tågtrafiken och därmed ha tätare turer.

– Sambandet mellan Malmfälten och kusten är väldigt starkt. När LKAB ökar sin produktion måste infrastrukturen hänga med. Att vi nu har en regering som ser vikten av att satsa på norra Sverige för att främja landets export och tillväxt är oerhört positivt, säger Niklas Nordström

– Speciellt glada är vi naturligtvis över Norrbotniabanan och Malmporten, två viktiga projekt för svensk exportindustri. När det gäller E10 kommer det att genomföras åtgärder för att höja trafiksäkerheten och standarden vilket jag är extra glad över som har jobbat länge med frågan, säger Leif Pettersson.

– Glädjande är också beskedet att det blir en ny bro på E4 över Kalixälven och att de resterande flaskhalsarna mellan Kalix och Haparanda byggs bort, säger Leif Pettersson avslutningsvis.

Infrastrukturprojekt Norra Sverige:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-infrastrukturplan/infrastruktursatsningar-for-norra-sverige/

För mer information:

Leif Pettersson, riksdagsledamot
070-606 98 40

Niklas Nordström, kommunalråd Luleå
070-341 46 42

facebook Twitter Email