S kräver utbildning istället för arbetslöshet

Norrbotten är i särklass Sveriges hetaste tillväxtregion ? gruvindustrin och flera viktiga exportnäringar fullkomligt skriker efter arbetskraft.  Trots ständigt nya långa listor med rekryteringsannonser,  inte bara biter sig långtidsarbetslösheten fast i länet ? den ökar.

I flera av länets kommuner är långtidsarbetslösheten bland unga mellan 16-24 ojämförligt högt över rikssnittet. För oss är gapet mellan lediga jobb och den extremt höga långtidsarbetslösheten bland länets unga ett levande och tydligt bevis på den borgerliga regeringens misslyckande och passiva arbetsmarknadspolitik.

Tillika färska siffror från arbetsförmedlingen antyder dessutom att arbetslösheten  i landet beräknas stiga från 7,6 procent år 2011, till 7,9 procent 2012 och 8,5 procent 2013.

Det här är förödande och hotar nu bli ett slag mot en hel generation av länets unga och länets tillväxt. För oss socialdemokraterna har lärandet och kompetensutveckling länge varit en självklar del av vår jobbpolitik. I budgetmotionen 2012 föreslår vi  omfattande investeringar i jobb och utbildning för unga, sammanlagt 57 400 platser inom högskolan, vuxenutbildningen i traineejobb och utbildningsvikariat till en kostnad av närmare 7 miljarder kronor.

 

Tillsammans med en rad andra förslag till nya möjligheter till kompetensförstärkning och livslångt lärande har vi därmed en stark politik för jobb och utveckling. 

Norrbotten behöver utbildningsinsatser så att både de unga och företagen kan växa. 

Vi socialdemokrater i Norrbotten kräver nu att regeringen snarast redovisar investeringar i utbildningssatsningar riktade till alla de ungdomar som nu ohjälpligt hamnat utanför alla möjligheter till jobb, utbildning och personlig utveckling.

Sverige –  Norrbotten har inte råd att förlora tusentals ungdomar till passivitet och utanförskap. Vi behöver varenda en av våra unga och är därför beredda att investera i dem.

För oss ? och  alla de arbetslösa –  är dock frågan nu:  vad tänker regeringen göra?

 

Karin Åström

Ordförande för
Socialdemokratern i Norrbotten
070 546 66 64

 

facebook Twitter Email