S föreslår att Norrbotten blir pilotlän för nationell vårdapp

Anders Öberg föreslår att Norrbotten ska bli pilotlän för att utveckla 1177-appen så att du inte bara ska kunna se dina journaler, boka tid och förnya recept utan också kunna möta en läkare digitalt.

– Vi ser att utvecklingen med digitala tjänster är här för att stanna. Vi behöver vara i takt med tiden och erbjuda norrbottningarna en möjlighet att träffa läkare eller annan vårdpersonal digitalt, inleder Anders Öberg, regionråd i opposition.

– De appar som finns på marknaden är privata allternativ och i dagsläget fungerar det så att varje samtal någon ringer in till exempelvis Kry eller Min doktor debiteras den hälsocentral du är listad på 650 kronor. Det är en helt orimlig ordning och slår helt undan benen på primärvården som istället skulle behöver mer pengar för att möta patienternas behov, fortsätter Anders Öberg.

Därför föreslår nu Anders Öberg och S-gruppen i regionen att Norrbotten ska få bli pilotlän för att utveckla 1177-appen på samma sätt som redan är gjort för ungdomsmottagningen där det går att möta vårdpersonal digitalt via telefonen.

– Vi kommer att lägga det förslaget som en motion på fullmäktige i april och hoppas att regionledningen bifaller förslaget. Vi kommer också att använda oss av våra nationella nätverk via SKL och inte minst vid partikongressen nästa vecka för att presentera förslaget nationellt.

–Jag hoppas verkligen att Norrbotten kan få gå i täten för det arbetet i Sverige, vi är det län som har de största demografiska och geografiska utmaningarna. Dessutom har vi har redan idag kompetensen inom Regionen genom det arbete vi gör genom vård på distans och genom ungdomsappen det här vore den naturliga fortsättningen, säger Anders Öberg avslutningsvis.

För mer information:

Anders Öberg, regionråd i opposition
070-609 35 63

facebook Twitter Email