Ripjakten säkras till den 15 mars

I maj fattade regeringen beslut om ändring av jakttiderna där bland annat jakttiderna för fjällripa och dalripa förkortades. Nu tar regeringen ett omtag i frågan och återgår till de ursprungliga tiderna.

I maj fattade regeringen beslut om nya jakttider. Det var ett stort beslut som var resultatet av en lång process. Expertmyndigheten, tillsammans med över 100 olika aktörer, lämnade gedigna underlag inför regeringsbeslutet. I många fall fanns diametralt olika åsikter. Regeringen gjorde i det allra flesta fall en väl avvägd bedömning innan beslut, men när det gäller jakttiderna på ripa blev det inte så.

För ripjakten innebar det att jakttiden i Norrbottens län kortades ner från 15 mars till 15 februari. Det är alltså ett beslut som man nu från regeringen nu väljer att korrigera. Jakttiden blir detsamma som den ursprungliga, den 15 mars ovanför den så kallade lappmarksgränsen och 15 februari nedanför densamma.

-Vi välkomnar att regeringen och landsbygdsminister Jennie Nilsson har hörsammat de synpunkter som har inkommit kring förändringarna av jakttider när det gäller ripjakten, och väljer att tänka om. Vi har från den socialdemokratiska norrbottensbänken fört en kontinuerlig dialog där vi framfört våra ståndpunkter och vi är väldigt nöjda att regeringen i slutändan landar i det här beslutet, säger Ida Karkiainen riksdagsledamot för Socialdemokraterna från Norrbotten.

-Ripjakten är väldigt viktig för oss här i fjällkommunerna, både när det kommer till de lokala jägarnas möjlighet till jakt som besöksnäringens förutsättningar. Vi välkomnar att regeringen har lyssnat och tagit till sig av den välmotiverade kritik som har funnits mot beslutet och väljer att rätta till det, säger Isak Utsi, kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog.

I övrigt innebär beslutet att jaktslutet blir detsamma som gällt tidigare i Älvdalens kommun (28 februari), Jämtlands län (28 februari) samt i Västerbotten (15 mars ) ovan lappmarksgränsen. Ändringen som genomförs innebär också att jakt på ripa kommer att vara tillåten Värmland, Gävleborg och Västernorrland enligt de jakttider som gällt tidigare år. För ejder kommer jakten att pausas i väntan på att en förvaltningsplan tas fram. Så snart en sådan finns på plats kommer jakten att återupptas.

För kontakt:

Isak Utsi (S), kommunstyrelsens ordförande Arjeplog 073 083 85 22

Ida Karkiainen (S), riksdagsledamot 072-541 52 76

facebook Twitter Email